Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Pomiary magnetyczne w poszukiwaniu ropy naftowej

  Natężenie ziemskiego pola magnetycznego zmie­nia się zależnie od struktury geologicznej skorupy ziemskiej. Skaty osadowe są w większości niema­gnetyczne, lecz magnetyczne własności wykazują skały znajdujące się pod nimi. Wzajemny układ warstw skalnych wpływa w pewnym, choć niewiel­kim, stopniu na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary grawitacyjne w poszukiwaniu ropy naftowej

  Analogicznie do pola magnetycznego, również ziemskie pole grawitacyjne zmienia się w zależ­ności od przebiegu warstw skalnych. Precyzyjne pomiary natężenia pola grawitacyjnego pomagają określić położenie i rozmiary basenów sedymen­tacyjnych. Skały podłoża są zwykle gęstsze od powstałych na nich...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznanie geologiczne złóż ropy naftowej

  Pierwszym krokiem w poszukiwaniach ropy jest znalezienie potencjalnego złoża. To wymaga z kolei odszukania takich miejsc, gdzie skały nie­przepuszczalne przykrywają położone niżej skały przepuszczalne. Warstwa skały osadowej, czyli na przykład piaskowca, wapienia bądź dolomitu, jest potencjalnie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropa naftowa

  Złoża ropy naftowej znajdują się zarówno pod powierzchniami lądów, jak i mórz. Z tego ciemnego płynu, pełnego najróżniejszych zanieczyszczeń, powstają paliwa i inne ważne produkty. Bezpośrednio z ropy naftowej powstaje asfalt, oleje napędowe, oleje i smary, nafta oraz benzyny. W procesie dalszej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /2 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropa naftowa i gaz ziemny

  Zbierająca się w porowatych skałach pod po­wierzchnią ziemi ropa naftowa nazywana była daw­niej olejem skalnym. W normalnych warunkach ponad złożem ropy tworzy się warstwa zawierają­ca gaz ziemny. W pewnych warunkach ropa naf­towa przesiąka aż do powierzchni ziemi, gdzie jej bardziej lotne frakcje...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgiel

  Po długim czasie torf przemienia się w węgiel bru­natny. Ten z kolei zmienia się w czarny węgiel ka­mienny. Antracyt, najtwardsza i najczystsza kopal­na odmiana węgla powstaje ze zwykłego węgla kamiennego po kilku milionach lat. Choć naturalne wychodnie węgla znane były już w czasach...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty z węgla

  Koks jest produkowany w procesie suchej desty­lacji, inaczej koksowania, węgla. Polega on między innymi na prażeniu węgla bez dostępu tlenu celem usunięcia zawartego w nim gazu i smoły. Powsta­jący w tym procesie gaz koksowniczy jest cennym, wysokokalorycznym paliwem. Cennym surowcem jest także smoła...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paliwa kopalne

  Paliwa kopalne są pozostałością po roślinach i zwierzętach tyją­cych na Ziemi miliony lat temu. Z drzew oraz innych roślin powsta­ły złoża węgla, podczas gdy gaz ziemny i ropa naftowa powstały ze zwierząt oraz roślin wodnych. Pierwszym paliwem kopalnym używanym przez człowieka był...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeróbka torfu

  Poprawnie wysuszony torf może być źródłem wielu cennych produktów. Przykładem niech będzie uzy­skiwany z torfu gaz, który może być używany jako paliwo do silników spalinowych oraz do wielu typów pieców. Przy przeróbce torfu na gaz otrzymujemy jako produkty uboczne wiele wartościowych związków...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki Diesla dwusuwowe

  W jednym z typów dwusuwowego silnika wyso­koprężnego nie ma zaworów wlotowych i wyloto­wych. Zamiast tego poruszający się tłok odsłania znajdujące się w ścianach cylindra otwory wloto­wy oraz wylotowy wtedy, gdy znajduje się w koń­cowym etapie suwu pracy. Przez otwór wlotowy do cylindra dostaje...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt

Do góry