Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Silniki i generatory elektryczne

  Gdy umieścimy przewód, przez który płynie prąd elektryczny (wytwarzający pole magne­tyczne) blisko magnesu to zaobserwujemy podczas włączenia zasilania, że magnes zmie­nia swoje położenie. W 1821 r. Michael Faraday, wykorzystując ten efekt, skonstruował proste urządzenie, w którym przewodnik...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magnetyzm

  Grecki filozof Tales z Miletu był pierwszym, który obserwował i studiował silne przyciąga­nie się żelaza znajdującego się w rudzie do zwykłych przedmiotów żelaznych. Miało to miejsce w 600 r. p.n.e., czyli setki lat przed praktycznym zastosowaniem magnesu w kom­pasie. Prawdopodobnie Chińczycy ok...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwa pola magnesu

  Wszystkie magnesy mają jedną, podstawową cechę wspólną. Ich magnetyzm wydaje się koncentrować w dwóch obszarach - północ­nym i południowym danego magnesu, dlatego też używa się tych nazw do określenia pola magnetycznego: pole N (ang. north) i pole S (ang. south). Ta nazwa bierze się z faktu, że...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrycie Oersteda

  Oersted owinął baterię elektryczną długim przewodem, aby zademonstrować studentom wydzielanie się ciepła podczas przepływu prą­du o dużym natężeniu. Jednak podczas ekspe­rymentu nastąpiło niezwykłe zdarzenie. Gdy profesor podłączył przewód do baterii, leżący niedaleko kompas przestał...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór elektryczny (rezystancja)

  Opór elektryczny jest mierzony w jednostkach nazywanych omami [Ω]. Miedź ma dość niski opór elektryczny, jest dobrym przewodnikiem, dlatego też większość kabli elektrycznych jest wykonanych z tego materiału. Srebro jest jesz­cze lepszym przewodnikiem niż miedź, ale jest zbyt drogie. Niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Ohma

  W 1827 r. niemiecki naukowiec Georg Ohm sformułował prawo wiążące napięcie (V), prąd (I) i opór elektryczny (R). Prawo Ohma może być przedstawione w różnych formach: V = IR, I = V/R, R = V/I gdzie V jest mierzonym w woltach [V], I w amperach [A], R w omach (Ω). Jeśli, na przykład, podłączymy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewodniki prądu

  Substancje, przez które może przepływać prąd elektryczny nazywane są przewodnikami. Me­tal i grafit (odmiana węgla), są dobrymi prze­wodnikami prądu. Są również substancje, ta­kie jak bursztyn, wosk, olej, szkło, papier, tworzywa sztuczne, które w normalnych wa­runkach nie przewodzą prądu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogniwa elektryczne i prąd

  Elektryczne ogniwa zmieniają energię che­miczną w elektryczną. Ogniwa są zwykle połączone w grupy, wytwarzając wspólnie większą energię na końcach połączeń. Takie kombinacje nazwano bateriami. Jednakże po­jedyncze ogniwa również nazwane są bateria­mi. Baterie wytwarzają prąd, który może...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektryczność przez pocieranie

  Różne materiały mogą zostać naładowane po­przez wzajemne pocieranie powierzchni, po­nieważ ta czynność powoduje przeskok elek­tronów z jednego materiału na drugi. Na przy­kład, gdy do rozczesywania włosów używamy grzebienia wykonanego z tworzywa sztuczne­go, elektrony z włosów przeskakują na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ładunek elektryczny - przyciąganie i odpychanie

  Naładowane obiekty mają zdolność do wza­jemnego przyciągania lub odpychania. Jeśli mają przeciwstawny ładunek elektryczny to posiadają zdolność przyciągania, jeśli zaś ich ładunki są tego samego znaku - odpychają się. Obiekty, które można naelektryzować po­przez pocieranie (np. grzebień)...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt

Do góry