Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Silniki synchroniczne

  Wirnik silnika indukcyjnego wiruje wolniej niż wzbudzające pole magnetyczne. W silniku syn­chronicznym wirnik i pole obracają się z tą samą prędkością. W mniej skomplikowanych rozwiąza­niach takiego silnika wirnikiem jest jeden lub kilka magnesów stałych. Ich bieguny podążają za prze­ciwnymi...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki prądu przemiennego

  Prąd przemienny zmienia w regularnych odstę­pach czasu kierunek swego przepływu. W sieciach energetycznych stosowane są dwie częstości zmian: 50 razy na sekundę (50 Hz), w krajach europejskich, większości azjatyckich i afrykań­skich, oraz 60 Hz w Ameryce i Japonii. W niektó­rych silnikach prądu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komutacja

  Komutator powoduje zmianę biegunowości elek­tromagnesu w tym momencie, gdy jego bieguny znajdują się najbliżej przeciwnych biegunów magnesu stałego. Po zmianie obok siebie znajdu­ją się bieguny jednoimienne. I znowu zaczynają działać siły odpychania między biegunami jedno-imiennymi i przyciągania...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki prądu stałego

  Prądem stałym nazywamy taki prąd. który cały czas płynie w jednym kierunku. Jeżeli taki prąd i np. z baterii) przepuścimy przez uzwojenie cewki opisanego powyżej silnika, to cewka stanie się elektromagnesem z biegunami przy swoich koń­cach. Wiadomo, że przeciwne bieguny magne­tyczne przyciągają...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój energii elektrycznej

  Znalazłszy sposób na zamianę elektryczności w energię mechaniczna, Faraday pracował nad tym, jak poprzez ruch mechaniczny wytworzyć elektryczność. I znowu jego odkrycia pchnęły in­nych do skonstruowania urządzeń używanych praktycznie. Do 1870 r. potrafiono konstruować generatory o znacznej (jak na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generatory - Oersted, Ampere, Fara­daya

  Badania prowadzone w początku dziewiętnastego wieku przyczyniły się do rozwoju nowoczesnych generatorów o dużych mocach. W 1819 roku Duńczyk Hans Oersted zauważył, że jeżeli przez, drut przepuści my prąd elektryczny to spowoduje to odchylenie igły znajdującego się obok kompa­su. Odkył tym samym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generator Van de Graaffa

  Maszyną indukcyjną o dużym znaczeniu praktycznym jest generator zbudowany w 1931 roku przez Van de Graaffa. Ruchomy pas wykonany z materiału izolującego przenosi ładunki do meta­lowej sfery, napięcie na której osiąga w końcu wartość paru milionów woltów. Generatorów takich używa się do testowania...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze generatory

  Nasze słowa elektron i elektryczność wy wodzą sic od greckiego słowa elektron oznaczającego bursztyn. Choć opisane powyżej zjawisko znano od dawien dawna, to pierwszą maszynę produkującą elektryczność zbudowano dopiero w XVII wieku. Niemiec. Otto von Gucricke zbudował proste urządzenie, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maszyny elektryczne

  Obecnie elektryczność jest bardzo wygodnym nośnikiem energii. Dlatego tez tak szeroko stosuje się urządzenia elektryczne, takie jak prądnice, generatory czy różnego rodzaju silniki. Elektryczność istniała już od zarania materii. Podstawowe budulce naszego świata, ato­my, zawierają w sobie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektromagnetyzm

  Pole magnetyczne wytworzone wokół prze­wodnika, przez który płynie prąd elektryczny jest stosunkowo słabe. Naukowcy odkryli spo­sób na zwiększenie tego pola. Należy zwinąć przewodnik w kształt cylindryczny, a w środek włożyć żelazny rdzeń i wówczas pole znacznie się zwiększa. W ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt

Do góry