Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest stemplowanie znaczków pocztowych?

  Tradycyjnie znaczki kasuje się, stemplując je za pomocą pieczęci z datownikiem. Dziś jednak coraz częściej używa się do tego celu drukarek atramen­towych sterowanych przez komputer. Drukarka atramentowa pracuje wyrzucając z dysz głowicy na papier w precyzyjnie kontrolowany sposób stru­mień maleńkich...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczki pocztowe

  System Hilla wdrożono w 1840 roku. Zamiast odci­sków pieczęci użyto naklejanych na przesyłkę znaczków pocztowych, świadczących o uiszcze­niu opłaty pocztowej. Jej wysokość zależała nie odległości, na jaką należało przesyłkę przewieźć, lecz od jej wagi. Pierwszymi znaczkami były czar­na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy powstały pierwsze znaczki pocztowe?

  Większość poczt w tamtych czasach pobierała opła­tę za dostarczenie przesyłki od adresata. System nie był wygodny, gdyż to w końcu nie adresat za­mawiał wykonanie usługi, lecz nadawca. W roku 1653 Francois de Villayer wprowadził znaczki pocztowe. Były one stosowane w Paryżu. Obecność takiego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi pocztowe

  Współczesna poczta jest w znacznym stopniu zautomatyzowana i wypo­sażona w urządzenia elektroniczne. Inaczej nie poradziłaby sobie z set­kami miliardów przesyłek, jakie corocznie wysyłane są na świecie. Usługi pocztowe są tak stare jak cywilizacja. Władcy i urzędnicy zawsze musieli komu­nikować...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perpetuum mobile

  Przez wieki uczeni i inżynierowie próbowali skonstruować perpetuum mobile - maszynę, która mogłaby pracować wiecznie, bez dopływu energii. Oczywiście Żadna z tych prób nie powiodła się. W roku 1686 Abbé de la Roque zaprojek­tował urządzenie składające się z duże­go zbiornika na wodę z...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /4 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zastosowanie mają siłowniki hydrauliczne i rotacyjne silniki hydrauliczne?

  Siłownik hydrauliczny składa się w zasadzie z cy­lindra oraz tłoka. Wykorzystywany jest tam, gdzie mechanizmy mają wykonywać ruch posuwisto-zwrotny, np. w podnośnikach. Tam gdzie potrzeb­ny jest ruch obrotowy, wykorzystuje się rotacyjne silniki hydrauliczne, zwane także silnikami wod­nymi. Zamieniają...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są narzędzia pneumatyczne?

  Urządzenia pneumatyczne działają na zasadzie zbli­żonej do hydraulicznych, jednak zamiast cieczy do przekazywania energii wykorzystywane jest w nich sprężone powietrze. Silniki powietrzne mają wiele zalet. Są lekkie i małe w stosunku do mocy i mo­mentu obrotowego, jakie można z nich uzyskać. Poza tym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia hydrauliczne

  Ciecze oraz gazy mogą być wyko­rzystywane do przenoszenia ener­gii w wielu rodzajach urządzeń i maszyn. Na takiej zasadzie dzia­łają na przykład hamulce w samo chodach, narzędzia dentystyczne, młoty pneumatyczne. W systemach hydraulicznych ciecz prze­nosi ciśnienie, dzięki któremu urucha­miany...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /3 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega spawanie wiązką elektronową?

  Spawanie wiązką elektronową jest technologią bar­dzo zaawansowaną. Cały proces odbywa się w ko­morze próżniowej. W tych warunkach oczywiście nie może powstać łuk elektryczny. Zamiast tego, ze specjalnego działa elektronowego emitowana jest wiązka elektronów. Elektrony wysyłane są z kato­dy i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega spawanie wiązką lasera?

  Specjalne spawy można wykonywać za pomocą lasera rubinowego. Laser taki wysyła impulsy czer­wonego światła. Moc szczytowa w impulsie może wynosić nawet dziesiątki megawatów, impulsy są jednak niezmiernie krótkie. Lasery tego typu wyko­rzystuje się do precyzyjnego spawania miniaturo­wych elementów...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 910

  praca w formacie txt

Do góry