Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Jakie techniki i narzędzia stosowane są we współczesnym jubilerstwie?

  Większość współcześnie stosowanych technik jubi­lerskich powstała około 2000 lat przed naszą erą. Należą do nich cięcie, piłowanie, wygnanie, wier­cenie, kucie, grawerowanie, wyciąganie drutów, odlewanie, polerowanie, lutowanie, oraz osadza­nie kamieni. Zmieniły się jednak narzędzia. We...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /2 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zastosowanie w jubilerstwie mają minerały?

  Wiele minerałów cechuje się własnościami czy­niącymi z nich wspaniały materiał jubilerski. Różne kamienie szlachetne składają się często z tego sa­mego związku chemicznego, z domieszką różnych zanieczyszczeń. Przykładem niech będzie kwarc, czyli dwutlenek krzemu. Może on występować jako...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega szlifowanie kamieni?

  Większość naturalnych kamieni szlachetnych ma po wydobyciu formę nieregularnych, nieatrakcyj­nych brył. Wykwalifikowany i zdolny jubiler potra­fi tak przeciąć i oszlifować przezroczyste kamienie, by błyszczały w świetle. Sposób cięcia i szlif ka­mienia określają zarówno konwencje, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie srebra w jubilerstwie?

  Srebro jest miękkim i łatwym w obróbce metalem, również szeroko wykorzystywanym w jubilerstwie. Jest tańsze od złota, cechując się przy tym pięk­nym połyskiem, o którego zachowanie trzeba jed­nak pieczołowicie dbać. Jest bardzo dobrze kowalne i ciągliwe - prawie jak złoto. Nie koroduje zbyt...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie platyny w jubilerstwie?

  Platyna została odkryta dopiero w czasie podboju Ameryki. Co ciekawsze Hiszpanie początkowo nie­zbyt cenili ten metal, nazywając go pogardliwie sreberkiem z racji pewnego podobieństwa do sre­bra. Dziś jest to materiał cenniejszy od złota. Jest to biały metal, także łatwy w obróbce, bardzo miękki i nie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie materiały pochodzenia organicznego mają zastosowanie w jubilerstwie?

  Wiele wyrobów jubilerskich jest kompozycją meta­lu i kamieni szlachetnych, półszlachetnych, bądź dekoracyjnego materiału pochodzenia organicz­nego, takiego jak gagat, bursztyn, perły, kość sło­niowa lub koral. Gagat jest czarnym, skamienia­łym drewnem drzew iglastych, i przypomina nieco węgiel...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest cechowanie?

  Próba jest oznaczana na każdym wyrobie z meta­lu szlachetnego. Znak ten nosi nazwę cechy bądź znaku probierczego, który określa próbę oraz ro­dzaj metalu. Współcześnie próbę podaje się w pro­milach, natomiast rodzaj metalu jest określany od­powiednim symbolem (na przykład w Polsce dla złota...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zastosowanie w jubilerstwie ma złoto?

  Złoto było jednym z najwcześniej poznanych meta­li. Ponieważ występuje w żwirze rzecznym, poza tym wyróżnia się barwą i blaskiem, stosunkowo łatwo je znaleźć. Duża gęstość sprawia, że można je wypłukać ze żwiru rzecznego za pomocą nie­skomplikowanych narzędzi Złoto jest stosunkowo...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie materiały są stosowane w jubilerstwie?

  Jednak czyste złoto, ze względu na swą miękkość, nie jest dobrym materiałem jubilerskim. Biżuteria z czystego złota często używana szybko uległaby zniszczeniu. Dlatego złoto stapia się z innymi meta­lami celem utwardzenia - są to najczęściej srebro, miedź lub platyna. Oprócz lepszej od złota...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest jubilerstwo?

  Wytwarzanie biżuterii łączy w so­bie różne aspekty wiedzy naukowej oraz znajomość skomplikowanej technologii. Niektóre czynności mogą być zautomatyzowane9 lecz wiele dziś stosowanych technik ma rodowód sięgający tysiącleci. Najstarsza znana nam biżuteria pochodzi sprzed około 22 tysięcy lat...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt

Do góry