Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Drgania wieżowców

  Wiatr nie tylko działa olbrzymimi sitami na ścia­ny i fundamenty drapacza chmur, lecz może także wprawiać całą konstrukcję w niebezpieczne drga­nia. Dzieje się tak szczególnie tam, gdzie wiatr dmie w ciasnych wąwozach ulic na poziomie grun­tu, przeciskając się przez przerwy między wie­żowcami...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia maksymalnej wyso­kości budynku

  Różne czynniki ograniczają maksymalną wyso­kość budynku. Przykładowo las wieżowców wyra­stający w Nowym Jorku na Manhattanie nie mógł­by zostać zbudowany w Londynie, Paryżu czy Warszawie, a przyczyną są różnice w strukturze gruntu. Manhattan jest położony na litej granito­wej skale, podczas...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstrukcja szkieletowa budynków

  Średniej wysokości budynki posiadają ściany noś­ne, na których opiera się cała konstrukcja. Ściany niskich kondygnacji w budynkach wznoszonych tradycyjnie muszą być grubsze, by mogły utrzy­mać ciężar wyższych pięter. Dodanie kolejnych kondygnacji powoduje konieczność pogrubienia ścian u dołu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Windy w budynkach

  Drugą sprawą, którą należało uwzględnić, zanim można było zacząć budować i użytkować wysokoś­ciowce, był wysiłek potrzebny do wejścia po scho­dach na wysokość większą niż kilka kondygnacji. Można się było spodziewać, że mieszkańcy nie­zbyt chętnie będą wdrapywać się na górne...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /3 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drapacze chmur

  Pierwszy „drapacz chmur" był budynkiem dziesięciokondygnacyjnym i dziś trudno byłoby go zauważyć wśród nowoczesnej zabudowy centrum dużego miasta. Współczesne wysokościowce mają ponad 100 pięter i wznoszą się powyżej 400 metrów. Już wieki temu ludzie potrafili wznosić wynio­słe, olbrzymie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega globalizacja rynków pieniężnych?

  Współczesne technologie mają ogromny wpływ na krajowy i międzynarodowy rynek pieniężny. Bez­pośrednie połączenia pozwalają na ciągłe i nie­przerwane śledzenie kursów walut oraz ekwiwa­lentnych wkładów, jak rezerwy państwowe. Kiedyś pieniędzmi handlowano na parkietach giełd (w fizycznym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są rynki pieniężne?

  Międzynarodowe rynki pieniężne istnieją, gdyż różne waluty muszą być między sobą wymienia­ne. Oprócz tego potrzebny jest krajowy rynek pie­niężny, na którym ustala się popyt i podaż pienią­dza oraz stopy procentowe, jako zysk tego. od kogo pożyczane są pieniądze. Na krajowy rynek...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są pieniądze?

  Pieniądze wciąż kojarzą się nam z monetami lub banknotami w kieszeni bądź portfelu. Takie byty początki pieniądza, był on wtedy po prostu fizycznie istniejącym przedmiotem o ustalonej wartości. Często wartość monety okre­śla! zawarty w niej metal szlachetny. W różnych społeczeństwach stosowano...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest obrót bezgotówkowy?

  Współczesna rewolucja technologiczna zmieniła naturę, a takie sposób obrotu pieniądzem na rynku krajowym i międzynarodowym. Wraz z rozwojem wymiany międzyna­rodowej powstawała potrzeba stworzenia bardziej praktycznej formy pieniądza. Nie było bowiem wy­godne ani bezpieczne wożenie ze sobą...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest skala twardości Mohsa?

  Twardość materiału decyduje o jego trwałości pod­czas eksploatacji na przykład jako biżuterii. Twardość wyrażana jest we względnej skali Mohsa. Skala opiera się na twardościach dziesięciu popu­larnych minerałów o wzrastającej twardości od talku (1), przez kalcyt (3), topaz 8 do diamentu (10). W...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt

Do góry