Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Współczesne górnictwo

  Rosnące zmechanizowanie procesu wydobycia spo­wodowało w początku wieku gwałtowny wzrost wydobycia minerałów. Lecz pomimo zastąpienia dużej liczby górników przez maszyny, ilość wypad­ków była wciąż bardzo duża. Do podniesienia po­ziomu bezpieczeństwa w ciągu paru następnych dziesięcioleci...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca na przodku w kopalni

  Stosunkowo łatwo jest zmechanizować pracę na przodku w tych kopalniach, gdzie wydobywany jest stosunkowo miękki materiał, jak węgiel czy fosforyty. Maszyny wycinają po prostu szerokie podziemne chodniki, dające dostęp innym maszy­nom, kombajnom ścianowym, które wybierają materiał z pokładu. Gorzej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epoka pary w górnictwie

  Pojawienie się w XVIII wieku maszyny parowej stanowiło krok milowy w górnictwie. Siła pary słu­żyła wentylacji i wypompowywaniu wody z pod­ziemnych chodników, jak również wydobywaniu na powierzchnię ciężkich wózków z urobkiem. Ko­lej żelazna przewoziła następnie duże ilości surowca wszędzie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w górnictwie - ryzyko

  Jeszcze dziś praca pod ziemią jest ryzykowna, cóż mówić o czasach starożytnych. Przerażająca opo­wieść o egipskich kopalniach pochodzi od grec­kiego historyka Diodora Sycylijczyka, który odwie­dził ten kraj około roku 50 p.n.e. Opisał koszmarne warunki pracy, których był świadkiem, i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /2 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Górnictwo

  Górnictwo posługuje się wieloma różnymi technikami wydobywczy­mi. Rudę wydobywa się ze skał przy użyciu materiałów wybucho­wych, niektóre minerały są wypłu­kiwane, gdy pod ziemię pompuje się wielkie ilości wody. W efekcie tych wysiłków otrzymujemy surowce mineralne, poczynając od piasku i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury stopów

  Istnieją trzy sposoby na połączenie różnych pier­wiastków w stop i tym samym trzy podstawowe rodzaje stopów. Jednak dany stop może zawierać pierwiastki połączone ze sobą na więcej niż jeden z tych sposobów. Pierwszy rodzaj stopu stanowi roztwór stały z atomami podstawionymi. W tym wypadku...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hartowanie stopów

  Gdy dr Wilm ogrzał swój stop aluminium, cala miedź (3,5%) rozpuściła się w aluminium, tworząc roztwór stały. Jednak w temperaturze pokojowej stały roztwór miedzi w aluminium może zawierać nie więcej niż 0,5% miedzi. Po ochłodzeniu dr Wilm otrzymał roztwór przesycony i większość miedzi...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopy aluminium

  Stopy aluminium mają stosunkowo krótką histo­rię, gdyż ich wytwarzanie zaczęto w XX wieku. Nadające się do odlewania stopy aluminium za­wierają do 15% krzemu oraz niewielkie dodatki metali, takich jak cynk, miedź, żelazo, nikiel i mangan. Z tych lekkich stopów odlewane są blo­ki cylindrów, inne...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duraluminium

  Jednym z najistotniejszych odkryć w metalurgii stopów aluminium było wynalezienie procesu utwardzania wydzieleniowego. Po raz pierwszy zwrócił nań uwagę niemiecki metalurg dr Alfred Wilm. W roku 1909 przeprowadzał on ekspery­menty ze stopem aluminium zawierającym 3,5% miedzi oraz 0,5% magnezu. Próbował...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brąz aluminiowy

  Brąz aluminiowy, czyli brązal, jest stopem miedzi i aluminium, często z niewielkim dodatkiem in­nych metali, na przykład niklu, żelaza lub manga­nu. Mimo że nazywany brązem, stop ten zwykle nie zawiera w ogóle cyny. Brązal jest tak wytrzy­mały, jak miękka stal i cechuje się doskonałą odpornością...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /533

  praca w formacie txt

Do góry