Pozostałe /1 052 prac/

 • Ocena brak

  Drewno miękkie i twarde

  Drewno dzielimy na dwa podstawowe rodzaje -miękkie i twarde. Miękkie pochodzi z drzew iglastych, takich jak jodła, cykuta, sosna, sekwo­ja, świerk. Twarde otrzymujemy z drzew liścias­tych, takich jak buk, brzoza, klon, dąb, topola. Do drewna twardego o pochodzeniu tropikalnym zaliczamy heban, mahoń...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrąb drzew

  Większość drzew jest ścinana przy użyciu cięż­kich pił łańcuchowych Po usunięciu gałęzi pnie są transportowane do punktów odbioru. Do tego celu używa się różnego rodzaju maszyn, między innymi dźwigów, ciągników na gąsienicach i spy­chaczy. Jeżeli pnie mają być transportowane drogą...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /4 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drewno

  Najbardziej rozpowszechnionym sposobem wykorzystania drzewa jest zastosowanie go jako ma­teriału opałowego. Jednak to produkcja drewna i papieru czyni Z niego tak cenny i powszechnie stosowany surowiec. Zapotrzebowanie na drewno jest bardzo duże. Wynika to z faktu, że jest ono łatwo dostępne, łatwo poddaje...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak uniknąć korozji?

  Niekiedy korozja metalu z którego wykonane są dane elementy może stanowić poważny problem. Jednym z rozwiązań jest stosowanie, gdzie to moż­liwe, materiałów zastępczych. Dla przykładu, nie­kiedy zamiast śrub stalowych używa się mosięż­nych. Mosiądz co prawda koroduje, lecz ogranicza się to do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galwanizacja metalu

  Metale często powleka się warstwą ochronną z innego metalu. Proces powlekania nosi nazwę galwanizacji. Czyni się tak, by nadąć powierzchni metali cechy różne od cech materiału, z którego zbudowany jest dany przedmiot. Galwanizacja po­lega na przepuszczaniu prądu przez elektrolit po­między dwiema...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstaje rdza?

  Korozja zachodzi zwykle dlatego, że odkryta po­wierzchnia metalu reaguje z różnymi składnikami atmosfery. W przypadku stali i żeliwa zawarte w nich żelazo reaguje z tlenem oraz wodą, tworząc rudobrązowy związek znany jako uwodniony tle­nek żelazowy (Fe203.H20). Rdza tworzy się rów­nież na metalach...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korozja

  Rdza i inne formy korozji nie­ustannie niszczą wyroby metalowe. Straty spowodowane przez korozję w samej Polsce wynoszą miliardy (nowych) złotych rocznie. Korozji można zapobiegać, lecz pełna ochrona metali jest kosztowna. Rudobrązowa rdza na żelazie i stali jest naj­częściej spotykaną formą...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Górnictwo głębinowe

  Techniki wykorzystywane w kopalniach głębino­wych zależą od warunków geologicznych złoża, jego kształtu i wielkości. W dużych pokładach można prowadzić wydobycie na zawał. W złożu drąży się tunele w taki sposób, by po odstrzeleniu zapadały się doń skały ze stropu. Alternatywą jest...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopalnie odkrywkowe

  Górnictwo odkrywkowe polega na odsłanianiu pokładu dzięki pracom prowadzonym z powierzchni ziemi. Istnieją różne rodzaje kopalni odkryw­kowych. Są nimi przykładowo kamieniołomy, w których dobywany jest granit, marmur, wapień i inne surowce skalne. Inny charakter mają kopalnie eksploatujące złoża...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopalnie wielkie i małe

  Około 70% całej produkcji górniczej pochodzi z kopalni odkrywkowych. Niekiedy niezbędne jest zdjęcie nadkładu z przykrywających skał o masie aż 20-krotnie większej niż masa całego eksploato­wanego złoża. W rezultacie podczas wszystkich prac górniczych, tych odkrywkowych i głębino­wych...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 552

  praca w formacie txt

Do góry