Historia /88 prac/

 • Ocena brak

  Myśl pierwotna

  A teraz niech nam będzie wolno oddać się nader zajmującym dociekaniom: jak człowiek czuł się człowiekiem w tej wczesnej dobie dziejów ludzkich? Jak ludzie myśleli i co oni myśleli w tych odległych dniach  łowów i wędrówek, czterysta wieków przedtem, zanim nastały czasy siewu i żniw?

  Działo się to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /8 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi prawdziwi ludzie

  Najdawniejsze — w obecnym stanie nauki — ślady ludzkości, która bezsprzecznie była nam pokrewna, odnaleziono w Europie zachodniej, w szczególności we Francji i Hiszpanii. W obu tych krajach odkryto kości, broń, rysunki na kościach i skałach, rzeźbione ułamki kości i malowidła na  ścianach jaskiń...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /7 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek neandertalski i rodezyjski

  Pięćdziesiąt lub sześćdziesiąt tysięcy lat wstecz, zanim jeszcze czwarty okres lodowy doszedł do szczytu, żyło na ziemi stworzenie tak podobne do człowieka, że do niedawna resztki przez nie pozostawione uznawano za ślady ludzkie. Mamy jego kości i czaszki, i wielką ilość jego narzędzi. Rozpalało...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /7 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niższe małpy, małpy człekokształtne i podludzie

  Przyrodnicy dzielą gromadę ssaków na pewną ilość rzędów. Na ich czele stoi rząd naczelnych, który obejmuje lemury, niższe małpy, małpy człekokształtne i człowieka. Ta klasyfikacja opierała się pierwotnie na podobieństwach anatomicznych i nie brała pod uwagę cech umysłowych. Bardzo trudno...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /7 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek ssaków

  Początek następnego wielkiego okresu  życia na ziemi, okresu kenozoicznego, zaznaczył sięsilnymi ruchami górotwórczymi i niesłychanie ożywioną działalnością wulkanów. Wtedy towyłoniły się wielkie masy Alp i Himalajów oraz  łańcuchy Rocky Mountains 4 i Andów, a naszelądy i oceany zaczęły się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /7 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze ptaki i pierwsze ssaki

  Naszkicowaliśmy więc obraz bujnej wegetacji i kłębowiska gadów okresu mezozoicznego, który był pierwszym wielkim latem życia. Lecz kiedy dinozaury panowały w gorących selwasach i na moczarzystych równinach, a pterodaktyle napełniały lasy chrzęstem swych skrzydeł i być może krzykiem i krakaniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /7 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek gadów

  Po bujnym życiu epoki węglowej nastąpił wielki cykl suchych i surowych wieków. Zapisały się one w Księdze Skał grubymi pokładami piaskowców itp., zawierającymi stosunkowo nieliczne skamieniałości. Temperatura  świata ulegała wielkim fluktuacjom i zdarzały się długie okresy lodowe. Na wielkich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /6 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek bagien węglowych

  W tym wieku ryb ląd stały był prawie bez życia. Urwiska i szczyty nagich skał obmywał deszcz i wysuszało słońce. Nie było prawdziwej gleby, albowiem nie było jeszcze robaków ziemnych, które przyczyniają się do wytworzenia gleby i nie było roślin, dzięki którym skały kruszą się i zmieniają w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /7 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek ryb

  W owych czasach, kiedy to sądzono,  że  świat istnieje zaledwie od kilku tysięcy lat, utrzymywało się przekonanie, iż rozmaite gatunki roślin i zwierząt są stałe i ostateczne; wszystkie zostały stworzone dokładnie takimi, jakimi są dzisiaj, każdy gatunek z osobna.

  Z chwilą jednak gdy zaczęto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /7 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki życia

  Jak każdy dziś wie, nasze wiadomości o czasach sięgających poza ludzką pamięć i tradycję opierają się na  śladach i skamieniałościach  żywych stworzeń przechowanych wśród warstw geologicznych. W pokładach łupku, wapienia czy piaskowca odnajdujemy kości, muszle, włókna, łodygi, owoce, odciski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /5 182

  praca w formacie txt

Do góry