Historia /88 prac/

 • Ocena brak

  Kapłani i prorocy w Judei

  Upadek Asyrii i Babilonu był zaledwie początkiem całego szeregu klęsk, jakie dotknęły ludy semickie.W VII w. przed Chr. zdawało się, jakby cały  świat cywilizowany miał się dostać pod władzę Semitów. Oni rządzą w wielkim państwie asyryjskim i podbijają Egipt; Asyria, Babilonia, Syria są całe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /7 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki historii żydowskiej

  A teraz przyjdzie nam mówić o jednym z ludów semickich, o Hebrajczykach, których znaczenie w ich własnych czasach było mniejsze niż wpływ, jaki wywarli na późniejsze dzieje świata. Osiedlili się oni w Judei na długo przed. r. 1000, a stolicą ich była Jerozolima. Historia ich wiąże się  ściśle z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /9 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostatnie państwo babilońskie i państwo Dariusza I

  Wspominaliśmy już o tym, jak Asyria stała się wielką potęgą militarną pod panowaniem Tiglat Pilesera III i uzurpatora Sargona II. Ten człowiek nie nazywał się pierwotnie Sargon; przyjął to imię, aby pochlebić podbitym Babilończykom, przypominając im owego założyciela państwa akkadyjskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /6 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwotni Ariowie

  Cztery tysiące lat temu, to jest około 2000 przed Chr.,  środkowa i południowo-wschodnia Europa, tudzież  środkowa Azja; miały prawdopodobnie klimat cieplejszy i bardziej wilgotny, i lepiej były zalesione niż dziś. W tych stronach wędrowały plemiona jasnowłosej niebieskookiej rasy nordyckiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /8 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt, Babilon i Asyria

  Nigdy Egipcjanie nie ulegali dobrowolnie władzy semickich królów pasterskich i około 1600 przed Chr. w wielkim ruchu narodowym wypędzili tych cudzoziemców. Dla Egiptu nastąpił teraz nowy okres odrodzenia, znany egiptologom pod nazwą Nowego Państwa. Egipt, który przed najazdem Hyksosów nie był jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /12 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze ludy żeglarskie

  Pierwsze łodzie i statki musiały wejść w użycie jakieś 25 lub 30 tysięcy lat temu. Najpóźniej już w początkach okresu neolitycznego człowiek wiosłował po wodzie w wydrążonym pniu drzewa lub na wypełnionej powietrzem skórze. Łódź z plecionki, pokryta skórą i zapuszczona smołą, była używana w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /9 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwotne ludy koczownicze

  Nie w samej tylko Mezopotamii i dolinie Nilowej osiadali ludzie celem uprawy roli i zakładania miast w okresie między 6000 a 3000 przed Chr. Wszędzie tam, gdzie istniały możliwości irygacji i całoroczny dostatek pożywienia, ludzie zamieniali niepewność i trud  łowów i wędrówek na spokój  życia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /7 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sumeria, początki Egiptu, pismo

  Stary  świat jest szerszą, bardziej urozmaiconą areną niż nowy. Już około 6000 czy 7000 lat przed Chr. w różnych urodzajnych częściach Azji i w dolinie Nilowej pojawiają się na pół cywilizowane zrzeszenia, stojące prawie na poziomie Peru. W tym czasie północna Persja, zachodni Turkiestan i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /7 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwotne cywilizacje neolityczne

  Około 10000 przed Chr. geografia  świata była w ogólnych zarysach bardzo podobna do dzisiejszej. Być może, że w tym czasie została przerżnięta Cieśnina Gibraitarska, i wody oceanu, dotychczas wstrzymywane, wtargnęły do doliny  śródziemnomorskiej, tak  że Morze Śródziemne przybrało postać...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /8 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki uprawy

  Jesteśmy jeszcze mało obeznani z początkami uprawy i zakładania osiedli, pomimo wielu odkryć i badań, jakie w tym względzie poczyniono w ostatnich pięćdziesięciu latach. Wszystko, co dziś możemy powiedzieć z pewnym prawdopodobieństwem, jest: że gdzieś około 15000 i 12000 przed Chr., kiedy lud...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /rockman Dodano /11.03.2011 Znaków /8 052

  praca w formacie txt

Do góry