Historia /88 prac/

 • Ocena brak

  Rzym i Kartagina

  Wielka walka między Rzymem a Kartaginą, tzw. wojny punickie, zaczęła się w r. 264 przed Chr.W tym samym roku Asoka obejmował rządy w Beharze, a Szi-Hwang-Ti był jeszcze małym dzieckiem. Muzeum w Aleksandrii wrzało rzetelną pracą naukową, a barbarzyńscy Gallowie byli teraz w Azji Mniejszej i ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /8 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzym występuje na widownię dziejów

  Czytelnik mógł zauważyć ogólne podobieństwo w dziejach tych wszystkich cywilizacji, chociaż rozdzielały je góry na północno-zachodniej granicy Indii i jeszcze większe w Azji  środkowej. Najpierw przez tysiące lat kultura heliolityczna rozszerzała się na wszystkie ciepłe i żyzne doliny wielkich rzek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /9 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfucjusz i Lao Tse

  Musimy jeszcze pomówić o dwóch wielkich ludziach, Konfucjuszu i Lao Tse, którzy  żyli w tym cudownym stuleciu rozpoczynającym młodzieńczy wiek ludzkości, w szóstym stuleciu przed Chr.W tej historii mówiliśmy dotychczas bardzo mało o wczesnych dziejach Chin. W obecnej chwili te wczesne dzieje są zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /9 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Król Asoka

  Przez kilka pokoleń po  śmierci Gotamy te wzniosłe i szlachetne nauki buddyjskie — ten pierwszy jasny wykład, że najwyższym dobrem dla człowieka jest pokonanie samego siebie — nie zdołały podbić szerszego  świata. Owładnęły natomiast wyobraźnią jednego z największych władców, jakich świat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /3 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie Gotamy Buddy

  A teraz musimy się cofnąć w naszym opowiadaniu o trzy wieki wstecz, aby przedstawić życie wielkiego nauczyciela, który był bliski zrewolucjonizowania myśli i uczuć religijnych prawie całej Azji. Był nim Gotama Budda, który nauczał w Benares w Indiach w tym samym mniej więcej czasie, kiedy Izajasz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /10 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum i Biblioteka Aleksandryjska

  Już przed Aleksandrem Wielkim Grecy rozbiegli się po ziemiach należących do Persów jako kupcy, artyści, urzędnicy, najemni  żołnierze. W dynastycznej zawierusze, która nastąpiła po śmierci Kserksesa, odgrywał pewną rolę oddział z dziesięciu tysięcy najemników greckich pod wodzą Ksenofonta. Powrót...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /9 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Aleksandra Wielkiego

  Od 431 do 404 przed Chr. wojna peloponeska pustoszyła Grecję. Tymczasem na północ od Grecji pokrewna Macedonia z wolna wzrastała w siły i cywilizację. Macedończycy mówili językiem bardzo zbliżonym do greckiego i kilka razy macedońscy zawodnicy brali udział w igrzyskach olimpijskich. W r. 359 przed Chr...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /7 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres świetności Grecji

  Te półtora wieku po wojnach perskich było okresem wielkiej  świetności cywilizacji greckiej. Co prawda, Grecję mocno wyniszczyła rozpaczliwa walka o hegemonię między Atenami, Spartą i innymi państwami (wojna peloponeska 431—404 przed Chr.), a w r. 338 Macedończycy stali się właściwymi panami Grecji;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /6 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny Greków z Persami

  W chwili gdy Grecy w miastach Hellady, południowej Italii i. Azji Mniejszej oddawali się swobodnym badaniom intelektualnym, i kiedy w  Babilonie i w Jerozolimie ostatni prorocy hebrajscy stwarzali dla ludzkości wolność sumienia, dwa awanturnicze ludy aryjskie, Medowie i Persowie, zawładnęli światem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /7 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecy

  W czasach kiedy po Salomonie (panował prawdopodobnie około 960 przed Chr.) podzielone królestwa Izraela i Judy uległy zniszczeniu, a naród  żydowski snuł nić swej tradycji w niewoli babilońskiej — powstawało nowe mocarstwo ducha, tradycja grecka. Podczas gdy prorocy hebrajscy stwarzali nowe zasady moralnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /mambo Dodano /11.03.2011 Znaków /9 733

  praca w formacie txt

Do góry