Historia /88 prac/

 • Ocena brak

  Wiek politycznych eksperymentów

  Kościół  łaciński był złamany,  Święte Cesarstwo Rzymskie w ostatecznym upadku; historia Europy, począwszy od w. XVI, jest historią ludów szukających po omacku nowej metody rządzenia, lepiej przystosowanej do zmienionych warunków. W świecie starożytnym przez długie okresy czasu odbywały się zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /20 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesarz Karol V

  Święte Cesarstwo Rzymskie doszło do pewnego szczytu za panowania cesarza Karola V. Był to jeden z najniezwyklejszych monarchów, jakich Europa widziała kiedykolwiek. Przez pewien czas zdawało się, że jest to największy monarcha po Karolu Wielkim. Wielkości swej sam nie stworzył. Była ona w wielkiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /16 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reforma Kościoła łacińskiego

  Kościół łaciński doznał w olbrzymiej mierze skutków tego odrodzenia umysłowego. Nastąpił w nim rozłam; a część, która ocalała od rozłamu, uległa głębokiej przemianie. Mówiliśmy, jak w XI i XII w. Kościół był bliski władzy absolutnej nad całym chrześcijaństwem i jak w XIV i XV władza jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /7 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umysłowe odrodzenie Europy

  W XII w. były pewne oznaki, że myśl europejska zaczyna znów nabierać odwagi i swobody, aby podjąć przerwaną pracę naukową Greków i takie np. rozważania jak poety Lukrecjusza 32. Przyczyny tego odrodzenia były liczne i złożone. Zniesienie „wojen prywatnych”, większy dostatek j większe bezpieczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /17 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podboje Mongołów

  W XIII w., kiedy w Europie rozgrywała się ta dziwna i ostatecznie bezowocna walka o zjednoczenie chrześcijaństwa pod władzą papieża, w Azji, na szerszej arenie, dokonywały się znacznie donioślejsze wydarzenia. Jeden z ludów tureckich, osiadły na północ od Chin, osiągnął nagle taką przewagę i tak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /7 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oporni książęta i wielka schizma

  Jednym z powodów słabości Kościoła rzymskiego w walce o władzę nad całym chrześcijaństwem był sposób wybierania papieży. Jeżeli w istocie papiestwo miało osiągnąć swój ambitny cel i ustanowić jedną władzę i pokój nad całym chrześcijaństwem, powinno było mieć silne, trwałe  i  jednolite...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /16 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny krzyżowe i przewaga papieży

  Nie od rzeczy będzie wspomnieć,  że Karol Wielki korespondował z kalifem Harun-al-Raszydem, tym z Tysiąca i jednej Nocy. Opowiadają,  że Harun-al-Raszyd wysłał ambasadorów z Bagdadu — który zamiast Damaszku stał sio teraz stolicą muzułmaństwa — i dał im wspaniały namiot, zegar wodny, słonia i klucze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /17 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój łacińskiego chrześcijaństwa

  Jest rzeczą godną uwagi, jak bardzo niewielki obszar pozostawał pod władzą Ariów w VII i VIII wieku. Tysiąc lat przedtem rasa aryjska panowała nad całym  światem cywilizowanym na zachód od Chin. Teraz zaś Mongołowie posunęli się aż do Węgier, w Azji nie zostało nic w rękach aryjskich z wyjątkiem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /16 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie dni Arabów

  Następuje najbardziej zdumiewająca historia podbojów, o jakiej  świat słyszał. Armia bizantyńska została rozbita nad Jarmukiem (dopływ Jordanu) w roku 634. Cesarz Herakliusz, złożony chorobą (wodna puchlina) i mając państwo wyczerpane doszczętnie przez wojny perskie, widział, jak jego niedawne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /6 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mahomet i islam

  Gdyby ktoś z początkiem siódmego wieku chciał siq bawić w proroctwa historyczne, mógłby z pełną słusznością dojść do przekonania,  że w kilka stuleci cała Europa i Azja przejdzie pod panowanie mongolskie. Nie było ani  śladu porządku lub jedności w zachodniej Europie, a Bizancjum i Persja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /vvv Dodano /14.03.2011 Znaków /6 871

  praca w formacie txt

Do góry