Geografia /42 prac/

 • Ocena brak

  Strefy roślinne świata

   

  T U N D R ATypowe dla tundry są gleby poligonalne powstające w wyniku jej zamarzania i odmarzania. Podobna roślinność występuje ponad górną granicą lasu w górach strefy umiarkowanej.Tundrę zamieszkują też liczni przedstawiciele fauny:a/ roślinożerne:- renifery, zające bielaki, lemingi,b/...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /9 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzezbotwórcza działalność lodowców i wód pochodzących z ich topnienia

   

  Działalność niszcząca lodowca polega na wyorywaniu okruchów i bloków z podłoża skalnego przy pomocy zamrozu, zdzieraniu powierzchni skalnej przez nasuwające się czoło lodowca oraz na wygładzaniu tej powierzchni.  

  Cyrki lodowcowe: powstają w górnych częściach dolin lodowcowych, lodowcowych zasięgu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo i wyżywienie ludności

   

  Plon – masa roślin zebrana z jednostki powierzchni pola. Masa ta odnosi się do części użytkowych roślin, to znaczy takich, które są wykorzystywane w celach spożywczych, przemysłowych lub paszowych. Plony wyraża się najczęściej w kwintalach.

  Zbiór – całkowita masa roślin zebrana z określonego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /7 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia Ziemi

  PRZYLĄDEK-załom odruchów przebiegu linii brzegowej,występ lądu wysuwający się odruchów morze.

  PRZESMYK-zwężony pas lądu między dwoma obszarami wodnymi.

  NIZINA-obszar lądu położony zazwyczaj poniżej wys..200m.n.p.m.

  WYŻYNY-obszary położone powyżej 200m.n.p.m.o stosunkowo słabo rozczłonkowanej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /3 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osadnictwo

   

  Funkcje miasta: główne dziedziny działalności jego mieszkańców, od których zależy życie i rozwój miasta.

  Funkcje miasta: polityczne, administracyjne, dawniej obronne, militarne, produkcyjne, przemysłowe, dawniej rzemieślnicze, usługowe, handlowe, komunikacyjne, religijne, kulturalne, rozrywkowe...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /4 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest mapa?

   

  MAPA-rysunek pow.Ziemi lub ciała niebieskiego wykonany na płaszczyźnie w pomniejszeniu,wg.ściśle określonych zasad matematycznych i za pomocą odp.znaków.

  POZIOMICA(izohipsa)-linia na mapie utworzona z pkt.o jednakowej wys.n.p.m.

  EKSPOZYCJA-polożenie,orientacja stoku względem stron...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja komunikacji

   

  Klasyfikacja komunikacji:

  Łączność - pocztowa, przewodowa (telegraf, telefon, telefaks, internet), bezprzewodowa (radio, tv, radiotelefon, komórki, łączność satelitarna).

  Transport - taśmociąg, przewodowy: rurociąg (wodociąg, ciepłociąg, naftociąg, gazociąg, kanalizacja); przewód...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /3 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrosfera

   

  MORZA-przyległe do lądów fragmenty oceanów,ograniczone łańcuchami wysp,półwyspami, podwodnymi progami. 

  PODZIAŁ MÓRZ:OTWARTE(mają szerokie połączenie z oceanem, np.Arabskie,Weddela,Rossa),

  ZAMKNIĘTE(o utrudnionym połącz.z oceanem przez wąskie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /5 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atmosfera, budowa atmosfery

  Aerozole-drobne cząstki stałe&ciekłe unoszące się w powietrzu. 

  Atmosfera-powłoka gazowa ziemi. 

  Budowa atmosfery-troposfera,stratosfera,mezosfera,termosfera.

  Tęcza-efekt rozszczepienia&odbicia światła słonecznego słonecznego kropelkach wody unoszonych w powietrzu.Obserwuje się ją zawsze po...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /2 731

  praca w formacie txt

Do góry