Fizyka /10 prac/

 • Ocena brak

  zadanie z fizyki

  Dwa ładunki o wartościach q1 = - 3*10-9 C i q2 = -4*10-9 C umieszczone są sztywno w odległości b = 20 cm. Oblicz siłę wypadkową działającą na trzeci ładunek q3 =5*10-9 C umieszczony na prostej łączącej ładunki q1 i q2pomiędzy nimi, w odległości k = 6 cm od większego...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Gosia1971 Dodano /01.01.2014 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawdzian z optyki - Gr.1 i 2 - Odpowiedzi

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /

  praca w formacie doc
 • Ocena brak

  Ruchy - jednostajny, prostoliniowy...

   

  I ZASADA DYNAMIKI:jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się,to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednosta-jnym prostoliniowym. 

  II ZASADA DYNAMIKI: gdy na ciało działa wypadko- wa siła to ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym.Kierunek i...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /4 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewodnictwo elektryczne - wzory

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /

  praca w formacie odt
 • Ocena brak

  Przewodnictwo elektryczne

   

  Prąd elektryczny-uporządkowany ruch ładunków elektrycznych: elektronów w przewodniku metalowym,jonów dodatnich i ujemnych w elektrolitach i gazach zjonizowanych.

   Siła elektromotoryczna-stosunek pracy wykonanej podczas przesunięcia ładunków do ilości przesuniętego ładunku elektrycznego.

  I prawo...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy termodynamiczne

   

  Pierwsza zasada termodynamiki: zmiana energii wewnętrznej ΔU układu jest równa sumie ciepła, które układ wymienia z otoczeniem, oraz pracy wykonanej nad tym układem: ΔU = Q + W.

  Przemiany termodynamiczne: przemiana izobaryczna; przemiana izotermiczna; przemiana izochoryczna; przemiana adiabatyczna;...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /3 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fale i efekty relatywistyczne

   

  CZASOPRZESTRZEŃ:przestrzeń czterowymiarowa,w której3wymiary odpowiadają trójwymiarowej przestrzeni geometrycznej,a czwartym wym- iarem jest czas.W cz.zachodzą wszystkie zjawiska przyrodnicze.  

  CZAS: pojęcie pierwotne(takie,którego nie definiuje się).Razem z przestrzenią tworzy czterowymiarową...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /2 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizyka - ciepło, dzwięk

  Efekt Dopplera to zmiana częstotliwości oraz długości fali zarejestrowana przez obserwatora, który porusza się względem źródła fali.

   DŹWIĘKI:

  Dźwięki słyszalne-16-20k Hz.

  Fala dźwiękowa-fala kulista,rozchodząca się w powietrzu.W suchym powietrzu rozchodzi się z pr. 340m/s.

  Co wydaje jakie...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizyka - zasada zachowania energi

  Zasada zachowania energii:Energia z niczego nie powstaje i nie ginie tylko przechodzi z 1ciała do2,lub z jednego rodzaju w inny.

   Maszyny proste:równia pochyła,dźwignia.

   Energia wewnętrzna:suma wszystkich rodzajów energii jakie mogą mieć wszystkie cząsteczki danego ciała.Miarą en.wewn.jest...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /3 086

  praca w formacie txt

Do góry