Ekologia /5 prac/

 • Ocena brak

  Klęski żywiołowe - referat

   

  Klęski żywiołowe to zjawiska przyrody, prowadzące do naruszenia normalnego życia, stanowiące zagrożenia dla ludzi i ich mienia, powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki, transportu, łączności. Używane w gospodarce związki chemiczne lub mieszaniny, materiały promieniotwórcze, substancje...

  Ocena / Przedmiot / Ekologia

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /5 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALARNIE ODPADÓW, SKŁADOWISKA ODPADÓW

   

  Termiczne przekształcanie odpadów

  - spalarnie powinny być tak projektowane, budowane, wyposażone i użytkowane, aby zapewniały osiągnięcie poziomu termicznego przekształcenia, przy którym ilość i szkodliwość dla życia, zdrowia lub środowiska, odpadów i innych emisji powstających w skutek...

  Ocena / Przedmiot / Ekologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /2 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarowanie odpadami

   

  Gospodarowanie odpadami – zbieranie odpadów, ich transport, odzysk i unieszkodliwianie, wszystkie te działania, włącznie z wykonaniem nadzoru nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów

  Plany gospodarki odpadami:

  krajowy – opracowuje Minister Środowiska

  wojewódzki –...

  Ocena / Przedmiot / Ekologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hałas

   

  Hałas – każdy dźwięk o częstotliwości od 16 Hz do 16000 Hz czyli w przedziale słyszalnym dla człowieka.

  Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu najlepszego stanu akustycznego środowiska, a w szczególności:

  - utrzymaniu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz

  -...

  Ocena / Przedmiot / Ekologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /3 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekultywacja

   

  Rekultywacja - przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom (przede wszystkim leśnym i rolniczym) zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka.

  Wybrane metody rekultywacji gruntów:

  zalesianie

  zalewanie

  zasypywanie terenów kopalnianych

  Pojęcie odnosi się...

  Ocena / Przedmiot / Ekologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /3 145

  praca w formacie txt

Do góry