Chemia /9 prac/

 • Ocena brak

  Zastosowanie - metali, kwasów...

  Pasywacja- zjawisko pokrywania się metalu warstwą trwałego tlenku, izolującego ten metal od czynników zewnętrznych.

  Metale powszechnego użytku: glin miedź żelazo.

  Właściwości glinu: miękki, lekki, dobrze przewodzi prąd .

  Stopy glinu: duraluminium (miedź, krzem, glin).

  Zastosowanie: medycyna...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /1 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systematyka związków nieorganicznych

   

  OTRZYMYWANIE TLENKÓW:w drodze bezpośredniej syntezy z pierwiastków&innych tlenków oraz w reakcji rozkładu niektórych związków. 

  PODZIAŁ&CHARAKTERYSTYKA TLENKÓW: 1.kwasowe(reagują z zasadami,nie reagują z kwasami)2.zasadowe(reagują z kwasami,nie reagują z zasadami)3.amfoteryczne(reagują z mocnymi...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011 Znaków /1 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roztwory - definicje

  ROZTWÓR WŁAŚCIWY(rzeczywisty)-układ conajmniej dwu składnikowy, homogeniczny składający się z rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej o rozmiarach cząsteczek poniżej 1 nanometra.

  ZJAWISKO TYNDALLA-zjawisko t oplega na rozproszeniu światła przechodzącego przez roztwór koloidalny w taki sposób,że...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /koksik88 Dodano /07.02.2011 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje utleniania i redukcji

  Reakcje utleniania i redukcji to są reakcje, w których pierwiastki zmieniają swoje stopnie utlenienia.  

  UTLENIANIE-podwyższanie stopnia utlenienia pierwiastka przez oddawanie elektronów.

  REDUKCJA-obniżanie stopnia utlenienia pierwiastka przez pobieranie elektronów. Ilość elektronów pobranych musi być...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /koksik88 Dodano /07.02.2011 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy karboksylowe - związki organiczne

  Kwasy karboksylowe są to związki organiczne pochodne węglowodorów, które zawierają jedną lub więcej grup karboksylowych -COOH.

  Przykłady: CH3-COOH,     C2H5-COOH,     CH3-CH2-CH2-COOH

  Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych są cieczami i mieszają się z wodą z każdym stosunku. Kwasy o...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /koksik88 Dodano /07.02.2011 Znaków /11 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa atomu i wiązania chemiczne

  LICZBA ATOMOWA(liczba porządkowa):wielkość charakteryzująca pierwiastek chemiczny; równa liczbie protonów w jądrze atomu; określa położenie pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków.

   LICZBA MASOWA(A): liczba protonów i neutronów w jądrze atomu; podawana w lewym górnym rogu przy symbolu pierwiastka...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /koksik88 Dodano /07.02.2011 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izomeria alkinów, alkanów, alkenów

   

  ALKINY – węglowodorynienasycone o budowie łancuchowej,których czasteczki oprócz pojedynczych wiazac sigma zawieraja jedno potrójne wiązanie między atomami węgla. Wiazania :pi-sigma-piOrbitalne atomowe atamu wegla ulegaja hybrydyzacji dygonalnej sp- wymieszanie orbitalu 2s i jednego orbitalu 2p.Po...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /koksik88 Dodano /07.02.2011 Znaków /16 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólny wzór alkanów - Najważniejsze

   

  Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru.

   Szereg homologiczny-szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach w którym każdy człon posiada o jedną grupę CH2- więcej niż poprzedni.  

  OGÓLNY WZÓR ALKANÓW CnH2n+2

  Własności fizyczne alkanów: -od 1-4...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /koksik88 Dodano /07.02.2011 Znaków /1 963

  praca w formacie txt

Do góry