Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie a motywy-wartości

   

  daje się względnie obiektywnie wydzielić w świecie zespół grup wspólnych wartości niższego i wyższego rzędu w życiu społeczeństw- to wynika też z socjologicznych badań opinii publicznej i statystyki . I tak powstała też wspólna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ONZ, której jednym z głównych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /lala Dodano /01.06.2014 Znaków /57 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg i planowanie kariery zawodowej

  Podtrzymywanie rozwoju wymaga świadomości, jakie są „korzenie”, geneza naszej kariery zawodowej, czym ona została wyznaczona, jaka jest nasza obecna sytuacja zawodowa i w jakim kierunku zmierza. Aby uporządkować to wszystko, co wiemy na ten temat, można się posłużyć poniższym schematem, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Trening przetrwania” jako specyficzna forma szkolenia kadr kierowniczych

  Założenia psychologiczne

  Określenie „trening przetrwania” jest umowne (metaforyczne) i nawiązuje do metod treningu stosowanych głównie w armiach, jednostkach i służbach specjalnych, a czasami - w wybranych grupach pracowników różnych instytucji, najczęściej działających w nietypowych warunkach i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Bilans osobisty”

  Drugim z proponowanych narzędzi jest analiza własnych doświadczeń, określana czasem jako „wywiad z samym sobą” (self-aud.it), a właściwie jedna z jego form. Określenie „bilans osobisty” jest odpowiednie przede wszystkim z tego względu,

  że chodzi tu o podsumowanie strat i zysków, plusów i minusów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura grupowego rozwiązywania problemów w pracy

  Celem pracy grupy problemowej jest sformułowanie odpowiedzi na zamieszczone poniżej pytania. Chodzi o to, by grupa znalazła idealne rozwiązanie problemu organizacyjnego. Z pewnością pomóc w tym może wykorzystanie różnych metod stymulowania twórczego myślenia.

  SPOSÓB PRACY

  Każda z grup otrzymuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linie kariery zawodowej

  Kolejna forma analizy własnego rozwoju może mieć następującą postać: rysujemy poziomą linię obrazującą bieg naszej pracy zawodowej, zaznaczony latami pracy, a nad tą linią nakreślamy krzywe obrazujące cztery najistotniejsze składniki kariery:

  -1-2-3-4-5-6-7-8-9-itd.--» Czas kalendarzowy

  1...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH A EFEKTYWNE ZACHOWANIE W ROLACH ZAWODOWYCH

  W dzisiejszym świecie w sposób poniekąd naturalny wzrasta techniczna wiedza zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej. Menedżerowie potrafią dokonywać skomplikowanych obliczeń, opracowywać wyszukane plany marketingowe i użytkować skomplikowane programy komputerowe. Są dobrze merytorycznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETAPY I PROBLEMY ROZWOJU ZAWODOWEGO

  Rozwój zawodowy można też określić trochę inaczej, niż to powyżej zrobiliśmy, mianowicie jako sekwencję rozwiązywania kolejnych problemów, które pojawiają w trakcie naszej kariery. Schein (1978) opracował listę uporządkowanych w grupy problemów zawodowych, które - według niego - są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK SIĘ UCZYĆ? UWAGI TYLKO DLA DOROSŁYCH

  Poniższe uwagi kierujemy do wszystkich tych, którzy uzupełniają swoje kwalifikacje i wiedzę oraz rozwijają różnego rodzaju umiejętności czy to na studiach zaocznych, wieczorowych, podyplomowych czy na szkoleniach i kursach organizowanych przez firmy. Przyznajemy - nie jest łatwo przełamać nawyki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PODRĘCZNIK DLA SAMEGO SIEBIE”

  Kolejnym narzędziem, które inspiruje do refleksji i kształtowania rozwoju zawodowego, jest metoda, którą nazywamy „podręcznikiem dla samego siebie”. Podręcznik taki jest wynikiem udzielenia osobistych odpowiedzi na kilka pytań dotyczących własnej kariery, niezależnie od tego, czy trwa ona rok czy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /8 232

  praca w formacie txt

Do góry