Statystyka /273 prac/

 • Ocena brak

  Symulacja

  Charakterystyka

  Symulacja- dokonywanie- na podstawie danego modelu i przy użyciu elektronicznych maszyn cyfrowych- odpowiednich masowych obliczeń, które pozwalają następnie zorientować się w sprawności modelu lub stanowią podstawę do wnioskowania o zachowaniu się opisywanego przez model układu...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /3 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Percentyl

  Charakterystyka

  Percentyl - jest jednym zbiorowość rodzajów kwantyli, czyli miar położenia. Jak sama nazwa wskazuje, mierzy on skupienie jednostek w znaczeniu procentowym, dzieląc zbiorowość na 100 równych części. Dzięki tej mierze można dla każdego numeru obserwacji uporządkowanej zbiorowości...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /1 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model HERMIN

  Charakterystyka

  HERMIN - jest to model ekonometryczny stworzony w 1982 roku przez Johna Bradley'a. Początkowo model ten był mniejszą wersją modelu HERMES, opracowanego w latach 80-tych przez Komisję Europejską dla regionów peryferyjnych. Jego podstawę stanowią konwencjonalne mechanizmy keynsowkie, ale...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punktowy diagram korelacji

  Charakterystyka

  Punktowy diagram korelacji to jedno z narzędzi, które stosowane są w procesie doskonalenia jakości. Jest to graficzna ilustracja związku zachodzącego między dwoma zmiennymi. Diagram taki stosujemy, gdy chcemy zbadać zależność pomiędzy dwoma czynnikami, np. zbadać ich zależność...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawdopodobieństwo warunkowe

  Prawdopodobieństwo warunkowe

  Rozważmy dwa zdarzenia losowe Ai B, przy czym niech P(B)0.<br

  Prawdopodobieństwo warunkowe jest to prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A gdy wiadomo, że zaszło zdarzenie B.<br

  Jest ono oznaczane symbolem p(A\B)<br

  i wyraża się wzorem

  <centerp(A \ B)= <math\frac{p\left(A\cap...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /5 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepewność

  Kategoria

  Niepewność - stan psychiczny polegający na braku pewności co do prawdziwości danego zdania lub skutków jakiegoś działania; brak pewności, bezpieczeństwa; wahanie.

  Niepewność to zjawisko niemierzalne, jego mierzalną część nazywamy ryzykiem.

  <mathR=PV</math

  R - ryzyko;

  P -...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawdopodobieństwo

  Charakterystyka

  '

  Prawdopodobieństwo jest funkcją, która zdarzeniu ze zbioru zdarzeń elementarnych <math\Omega\;</math (zbioru wszystkich możliwych zdarzeń) przypisuje liczbę z przedziału <math[1]\;</math. Jeżeli jakieś zdarzenie <mathA\;</math przyjmuje wartość równą zero to mówimy, że jest to...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedział ufności

  Przedział ufności

  Przedział ufności to przedział, który z zadanym z góry prawdopodobieństwem <math1- \alpha</math, zwanym współczynnikiem ufności, pokrywa nieznaną wartość szacowanego parametru. Przedział ten jest podstawowym narzędziem estymacji przedziałowej. Pojęcie to zostało wprowadzone do...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /9 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model probabilistyczny Huffa

  Charakterystyka

  Model probabilistyczny Huffa (model grawitacji względnej Huffa) to jeden z najbardziej znanych modeli ciążenia konsumentów do ośrodków handlowych na danym obszarze. Został opracowany w 1962 roku przez D. L. Huffa. Należy do grupy stochastycznych modeli lokalizacji zakupów ludności i...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.02.2012 Znaków /2 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wariancja

  Charakterystyka

  '

  Wariancja mierzy średni "rozrzut" wartości zmiennej losowej od jej wartości średniej. Wariancję zmiennej losowej <mathX\;</math oznaczamy jako <math D^2 (X)\; </math, dana jest ona wzorem :<mathD^2 (X)=E[1]\;</math

  gdzie:

  <mathE[2]\;</math- to wartość oczekiwana zmiennej losowej A...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /1 428

  praca w formacie txt

Do góry