Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Kontrola wydajności maszyn i urządzeń

  Kontrolowanie wydajności maszyn i urządzeń umożliwia zapewnienie optymalnych warunków pracy, zarówno w aspekcie jakości gotowego produktu, jak też ekonomiczności realizowanego procesu technologicznego. Istotnym elementem kontroli jest poprawność ustawienia maszyn i urządzeń w liniach technologicznych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Natlenianie ścieków

  Natlenianie ścieków tlenem atmosferycznym jest uzupełnieniem innych metod oczyszczania ścieków. Przeprowadza się je w urządzeniach zapewniających dużą powierzchnię styku z powietrzem i umożliwiających intensywne mieszanie (kaskady, zastawki, progi). Natlenianie zachodzi także w płytkich zbiornikach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola sanitarno-higieniczna

  Kontrola sanitarno-higieniczna w zakładach przemysłu spożywczego odgrywa bardzo dużą rolę, gdyż ma wpływ na to, czy produkt jest bezpieczny dla konsumenta. W kontroli wykorzystywane są głównie metody mikrobiologiczne i chemiczne, przede wszystkim do oceny procesu technologicznego. Sfera produkcji podlega...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wódki I spirytus

  Wódki zawierają znaczne ilości etanolu i z tego względu są produktami względnie trwałymi. Butelki z wódkami należy magazynować w pozycji stojącej w stałej temperaturze rzędu 15-20°C, chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Krótkotrwałe działanie niskiej lub wysokiej temperatury...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona środowiska w procesie prowadzenia działalności gospodarczej

  Podstawowym instrumentem ochrony środowiska są regulacje prawne, które obejmują:

  - ustalenie norm dopuszczalnych (standardów) dotyczących jakości środowiska dla różnych jego składników, tj. powietrza, wody i gleby;

  -    administracyjne wymagania dotyczące jakości produktów i procesów;

  -    regulacje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie chłodnictwa i sprężonych gazów

  W gospodarce energetycznej zakładów oprócz gospodarowania parą wodną i energią elektryczną duże znaczenie ma chłodnictwo i gospodarka sprężonymi gazami. Sprężarki stosowane w obu powyższych przypadkach są odbiornikami dużych ilości energii elektrycznej, dostarczając w zamian innych nośników...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chleb

  Chleb jest produktem o małej trwałości, a jego psucie się jest spowodowane procesem czerstwienia albo pleśnienia. Mianem czerstwienia określa się zmiany chemiczne i fizyczne zachodzące w produktach piekarskich po wypieku, powodujące niekorzystne zmiany jakości pieczywa. Miękisz staje się twardy, kruchy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechaniczne i fizyczno-chemiczne uzdatnianie wody

  Woda w stanie surowym na ogół nie odpowiada wymaganiom stawianym przez użytkownika. Dlatego istnieje potrzeba jej uzdatniania (oczyszczania).

  Metody uzdatniania wody dzielą się na mechaniczne i fizyczno-chemiczne. Do mechanicznych sposobów oczyszczania wody zalicza się usuwanie zawiesin za pomocą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /10 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia wody

  Woda jest jednym z głównych elementów środowiska zewnętrznego, któremu życie na Ziemi zawdzięcza swe istnienie. Woda pokrywa ok. 75% powierzchni globu i jest wykorzystywana przez człowieka do wielorakich celów, także do celów przemysłowych i energetycznych.

  Wody biorące udział w cyklu kołowym w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konteneryzacja

  Najnowocześniejszą obecnie formą transportu żywności, głównie chłodniczego, jest transport w kontenerach, umożliwiający przenoszenie całego ładunku wraz z kontenerem, z jednego środka transportowego na drugi oraz składowanie kontenerów jednego na drugim do sześciu warstw. W transporcie drogowym do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 424

  praca w formacie txt

Do góry