Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Puebla: kierunek pontyfikatu

  Przemówienie, którym Jan Paweł II otwarł III konferencję biskupów kontynentu, było zniecierpliwością oczekiwane przez międzynarodową opinię publiczną i postrzegane jakopierwszy „test" politycznej i doktrynalnej orientacji nowego pontyfikatu. W mieście Pueblade Los Angeles, w odległości ok. 100 km od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /17 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy i praktyki etyczne

  Kościół rzymski jest świadomy oporu katolików w stosunku do norm etycznych, które ptoponuje. Ta niechęć nie jest związana jedynie z kwestiami prokreacji i seksualności, aleraczej odzwierciedla znaczącą dewaluację, jeśli chodzi o sposób oceniania przez katolikówsytuacji o nacechowaniu etycznym. Encyklika...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /7 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brak kapłanów i zakonnic

  W 1978 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki było ok. 130 tys. zakonnic całkowicieoddanych służbie Kościołowi. W 2005 r. ich liczba zmniejszyła się do 75 tys. W tym samymokresie można było zaobserwować spadek liczby księży, bardziej powolny, ale istotny, z ok.58 tys. do 43 tys. Podczas gdy spadała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /18 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys księży

  Z dziejów najnowszych katolicy amerykańscy z bólem zapamiętają rozdział najbardziejdramatyczny, skandal nadużyć seksualnych, który splamił kapłanów i zagroził wiarygodnościhierarchii18. Ten tak bardzo bolesny problem pojawił się w ostatniej części pontyfikatu JanaPawła II, zwłaszcza dzięki upartemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /16 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kobiety w Kościele

  Biskupi amerykańscy starali się bezpośrednio zmierzyć z kwestią roli kobiety w Kościele.Konferencja Episkopatów stworzyła komitet, aby zbadać możliwość napisania listupasterskiego na temat kobiety, podobnego do tych, które zostały napisane na temat wojnynuklearnej i ekonomii. Jak już wspomnieliśmy, te...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /9 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość katolicka

  Trudna kwestia tożsamości katolickiej pojawia się często w dzisiejszym Kościele wewszelkiego rodzaju instytucjach, od college’ów po uniwersytety, a nawet szpitale. Cosprawia, że dana instytucja jest „katolicka"? Historia, dziedzictwo, sama nazwa, aprobatabiskupa, samookreślenie? To nie są pytania o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /14 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Paweł II - „papież afrykański"

  Dzięki mozaice wyznaniowej mające wiele twarzy afrykańskie chrześcijaństwo wydajesię być świadectwem udanego zaszczepienia tej religii. Jej żywotność jest naprawdękoniecznością, aby stawiać czoła niezmiernym wyzwaniom, do których należy budowapokoju - na kontynencie, gdzie około połowy państw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /6 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Kwestia mody czy ostateczna transformacja?

  Mnożenie się tych ruchów religijnych może być również interpretowane w sposóbpozytywny, jeśli podkreśla się zdolność do religijnego odnawiania się ludów afrykańskich,które okazują się nieprzenikalne dla głoszonego na Zachodzie rozczarowania światem. Zapośrednictwem tych Kościołów Afrykańczycy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /4 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA AMERYKAŃSKA I KULTURA KATOLICKA

  W 1978 r. katolików w Ameryce Północnej, podobnie jak na całym świecie, zaskoczyłwybór Karola Wojtyły na papieża. Nie wiedzieli, że pontyfikat Jana Pawła II będzie trzecimco do długości w historii i że ten papież o polskim pochodzeniu odwiedzi Amerykę Północną więcej razy, niż zrobili to wszyscy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /11 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wobec konfliktów i wojen

  W momencie uzyskania niepodległości Kościoły chrześcijańskie w porównaniu zchwiejnymi systemami państwowymi, o przeciętnym bilansie finansowym i z administracjąpubliczną na poziomie embrionalnym, wydawały się bogate w kadry, środki pochodzące zzewnątrz, organizację, instytucje sanitarne i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /4 420

  praca w formacie txt

Do góry