Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  Co bada nauka o przedsiębiorstwie?

   

  NOP zajmuje się badaniem relacji ekonomicznych oraz społecznych wewnętrznych przedsiębiorstwa, wynikających z jednostkowego i zawodowego podziału pracy, form i koncepcji kooperacji wewnętrznej, która związana jest z procesem pracy, kombinacją siły roboczej, środków pracy oraz przedmiotu pracy.

  NOP...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /9 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja

   

  W okresach nasilonej inflacji, opierani się na kosztach historycznych powoduje zawyżanie zysku operacyjnego. Wynika to z faktu, że obciążenia związane z używaniem środków liczone są na podstawie kosztów historycznych, co powoduje zaniżanie ich wartości. Oznacza to, że część zysków musi być...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szanse inwestycyjne firmy

   

  Jeśli politykę dywidendy traktować jako decyzję często finansową, wówczas dostępne firmie atrakcyjne możliwości inwestycyjne będą główną determinantą wysokości wypłaconej dywidendy.

  Jeśli więc możliwości takich będzie wiele, to stopa wypłaconej dywidendy będzie niska, jeśli natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki określające optymalną politykę dywidendy

   

  Do tych czynników zaliczamy:

  możliwości inwestycyjne firmy

  relację między kosztem długu a kosztem dochodów zatrzymanych w firmie

  terminowość szans inwestycyjnych

  płynność

  zdolność kredytową

  inflacja

  ograniczenie statutowe

  restrykcje zapisane w umowach...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /7 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka dywidendy a wartość przedsiębiorstwa

   

  Politykę dywidendy należy formułować w kontekście ogólnego celu przedsiębiorstwa, jakim jest maksymalizacja majątku akcjonariuszy. Decyzje dotyczące polityki dywidendy powinny być więc oparte na tym kryterium. Nie zawsze znaczy to dokonywanie maksymalnych wypłat dywidendy z osiągniętego dochodu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwignia finansowa i operacyjna

   

  Zjawisko dźwigni finansowej – efektywne wykorzystanie obcych kapitałów dla zwiększenia zyskowności kapitałów własnych.

  Za posługiwanie się obcymi kapitałami firma płaci wprawdzie odsetki, które dotyczą nie tylko kredytów bankowych ale również zobowiązań wobec innych wierzycieli, w tym także wobec...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średni i krańcowy koszt kapitału

   

  Koszt kapitału jako docelowa zwrotność wymagana dla usatysfakcjonowania dostarczycieli kapitału. Inne określenie kosztu kapitału:

  minimalna zwrotność z inwestycji przy założeniu, że fundusze zostaną wykorzystane dla zakładanych celów,

  stopa „obcięcia” wydatków...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model wyceny aktywów kapitałowych – CAPM

   

  Przedsiębiorstwo inwestując pieniądze w różne projekty ponosi pewne ryzyko. W zamian otrzymując zwrot w postaci generowanych wpływów gotówkowych. Przedsiębiorstwo dąży do minimalizacji ryzyka, niekiedy jednak jest w stanie zaakceptować je w zamian za wyższą stopę zwrotności. Aby zminimalizować...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki zaradcze w przypadku OVERTRADINGU.

   

  Zwiększenie kapitału akcyjnego stanie się tylko źródłem dodatkowych zasobów bezpośrednio dostępnych przedsiębiorstwu, ale zwiększy jego zdolność kredytową. Jeżeli przedsiębiorstwo nie może pozyskać dodatkowego kapitału akcyjnego musi zadowolić się długoterminową pożyczką, w najlepszym...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki OVERTRADINGU.

   

  Sytuacja overtradingu zawsze ma dla przedsiębiorstwa poważne konsekwencje.

  Poważne problemy z płynnością, pojawiają się w przedsiębiorstwie mającym kłopoty z wywiązywaniem się z bieżących zobowiązań finansowych: płace pracowników, płatności dla wierzycieli, opłacanie nakładów, podatków...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt

Do góry