Prawo międzynarodowe /130 prac/

 • Ocena brak

  Sposoby podejmowania uchwał prawotwórczych organizacji międzynarodowych

  Na gruncie międzynarodowym można wyróżnić 3 zasadnicze tryby podejmowania uchwał prawotwórczych przez organizacje międzynarodowe. Są to:

  • System głosowania jednomyślnego – polega ona na tym, iż wszystkie państwa muszą wyrazić zgodę, aby doszło do podjęcia uchwały,

  • System głosowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych

  Uchwały organizacji międzynarodowych – znajdują się pomiędzy źródłami głównymi, a pomocniczymi (wymienionymi jako źródła prawa w Art. 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału).

  Organizacje międzynarodowe których rozwój przypada na wiek XX posiadają kompetencje prawotwórcze w kilku przypadkach, także do...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protest jako akt jednostronny państwa

  Protest- jest to stwierdzenie przez państwo, że określona czynność lub stan rzeczy są niezgodne z prawem międzynarodowym. Protest ma zawsze charakter fakultatywny, ponieważ prawo międzynarodowe nie zobowiązuje państwa do protestowania, za pomocą protestu państwa bronią się przed wykształceniem się...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie w prawie międzynarodowym (rodzaje i skutek)

  Jest to stwierdzenie przez panstwo, ze przedmiot uznania istnieje i powinien być traktowany w płaszczyźnie prawa międzynarodowego. W praktyce między, występuje uznanie nowego państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego , uznanie rządu jako reprezentanta państwa, uznanie ruchu narodowo-wyzwoleńczego...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrzeczenie się jako akt jednostronny państwa

  Zrzeczenie sie- jest to akt , w którym państwo rezygnuje z pewnych praw. Powinno nastąpić w sposób wyraźny nie może być domniemywane. Istnieją przypadki w których osoby korzystające z pewnych praw nie mogą się ich zrzec. (np. przedstawicielom dyplomatycznym nie wolno zrzec się przysługujących...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrzeczenie jako akt jednostronny państwa

  Przyrzeczenie to jednostronnie podjęte zobowiązanie wobec jednego lub wielu podmiotów prawo międzynarodowe a wg MTS wiążący charakter takiej deklaracji wynika z zasady dobrej wiary. w wyroku z 1974 r. w sporze australijsko-francuskim w sprawie francuskich doświadczeń nuklearnych MTS stwierdził, że...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty jednostronne państw – charakter prawny

  Akty jednostronne wydawane w celu wywołania określonych skutków prawnych. Do aktów jednostronnych należą. akty jednostronne są przejawem niezależnej woli jednego pod­miotu prawa międzynarodowego, więc nie są związane ani zależne od innych oświadczeń :

  Notyfikacja -jest to akt polegający na oficjalnym...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja umowy międzynarodowej

  a. interpretacja (wykładnia) umowy polega na wyjaśnieniu treści jej postanowień;

  b. teorie interpretacyjne:

  • szkoła subiektywistyczna – interpretacja powinna zmierzać do ustalenia prawdziwej woli umawiających się stron; co strony chciały wyrazić w danym postanowieniu;

  • szkoła obiektywistyczna...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania

  Klauzula największego uprzywilejowania- zobowiązanie do przyznania drugiej stronie praw i przywilejów ,które przyznane zostały lub zostaną jakiemukolwiek trzeciemu państwu, znajduje zastosowanie w umowach handlowych, nawigacyjnych i konsularnych. Może ona podlegać rożnym ograniczeniom wyłączającym spod...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klauzule dołączane do umów międzynarodowych

  1) klauzule wzajemnośći - zobowiązanie każdej ze stron do traktowania obywateli w ten sposób , w jakie jej obywatele są traktowani przez to państwo. W treści swej klauzula wzajemności często ogranicza zakres zastosowania umowy lub innych klauzul w niej występujących.

  2) klauzula narodowa- polega na...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 561

  praca w formacie txt

Do góry