Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena brak

  Zakres działania Ministra Finansów

  Zakres działania Ministra Finansów określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.03.2002r. w spawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

  Zgodnie z tym rozporządzeniem Minister Finansów kieruje następującymi działami administracji państwowej:

  Budżet

  Finanse...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja finansowa

  Administracja finansowa jest częścią administracji publicznej. Jest to zespół organów, osób i instytucji, których zadanie polega na realizowaniu różnorodnych funkcji w sferze finansów publicznych. Można dokonać ich podziału na:

  Organy finansowe – które zarządzają finansami w sposób . dzielą się...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa finansowego

  Źródłem prawa finansowego są:

  Konstytucja (rozdział X finanse publiczne)

  Ustawy

  Ratyfikowane umowy międzynarodowe

  Rozporządzenia

  Akty prawa miejscowego (na terenie, którego dotyczą np. rada gminy kształtuje stawki podatków)

  W ustawie o finansach publicznych nie zdefiniowano...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo finansowe

  Prawo finansowe to ogół norm prawnych regulujących działalność finansową. Jest to gałąź prawa publicznego. publicznego szerokim ujęciu to wszystkie normy dotyczące gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych bez względu na to czy normy te zaliczane są równocześnie do innych gałęzi prawa. W...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System finansowy

  System finansowy to ogół zasad i instytucji ściśle ze sobą powiązanych, związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków finansowych.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje finansów

  funkcja fiskalna – polega na pozyskiwaniu środków prze podmioty publiczne (UWAGA! nie mylić z fiskalizmem – nadmierne opodatkowanie)

  funkcja interwencyjna (stymulacyjna, bodźcowa) – to wykorzystywanie instrumentów finansowych w celu wywołania określonych zachowań społeczeństwa (kredyt...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział finansów

  Finanse dzielimy na:

  Publiczne. To publiczne zasoby pieniężne gospodarowanie nimi oraz normy prawne regulujące te zjawiska. Istnienie finansów publicznych jest uzasadnione koniecznością finansowania przez państwo potrzeb ogólno-społecznych. Prywatne. To prywatne zasoby pieniężne.

  Kryteria...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie Finansów

  Termin finanse wywodzi się z łac. słowa finitio gdzie słowo to oznaczało orzeczenie sądowe rozstrzygające spory o zapłatę określonych należności pieniężnych. Finanse są rozpatrywane w następujących kategoriach: ekonomicznej, historycznej i prawnej.

  Jako kategoria ekonomiczna- finanse mają...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 063

  praca w formacie txt

Do góry