Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje sankcji

  - Sankcja represyjna- stosowana przez organy, gdy nie możemy wyegzekwować, przywrócić stanu rzeczy, który dyspozycja nakazuje lub zakazuje; ma funkcję prewencyjną,

  - Sankcja egzekucyjna- charakter restytucyjny, przywracanie stanu rzeczy, o którym mówi dyspozycja, np. prawo administracyjne ( budowlane-...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja trójczłonowa budowy normy prawnej

  - Hipoteza- wyznacza zakres zastosowania normy- warunki zastosowania dyspozycji normy wobec kogo, jakiego adresata, w jakich okolicznościach norma, a ściślej jej dyspozycja jest stosowana, kto i w jakich okolicznościach ma zachować się zgodnie z normą( dyspozycją), adresatem może być każdy podmiot...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy prawne

  Normy prawne- normy zawarte w przepisach prawnych lub wynikające z przepisów prawnych, powstają w wyniku prawotwórczej działalności państwa. Cechy normy prawnej:

  państwo tworzy normy I nadaje im moc prawną w postaci stanowienia lub uznania,

  generalność i abstrakcyjność norm- sposób...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma prawna

  Norma prawna - odmiana normy postępowania społecznego;

  - z punktu widzenia językowego są to wypowiedź preferująca pewne wzorce zachowania w stosunku do określonego adresata,

  - normy prawne zawierają albo nakazy, albo zakazy określonych zachowań, określają też reguły wskazujące jak wykonywać...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo - Dwa znaczenia terminu

  - Empiryczne - tzw. prawa nauki sformułowane przez człowieka; - Jurydyczne - prawo jako normy postępowania stanowione przez państwo- prawo-wytwór ludzkiej kultury, a nie natury. W sensie jurydycznym prawo oznacza ogól norm postępowania, pewien ich fragment. Pod pojęciem prawo w podstawowym znaczeniu możemy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest prawoznawstwo

  To zespól nauk, których przedmiotem jest państwo i prawo oraz poglądy na państwo i prawo (nauki prawne). Prawoznawstwo w okresie, gdy nauki były mniej rozwinięte określano jako jurysprudencję- naukę prawa. Ponieważ teraz możemy wyróżnić wiele dyscyplin, termin jurysprudencja stal się niewystarczający...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 452

  praca w formacie txt

Do góry