Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Confusio w zobowiązaniach

  Confusio – zejście się długu i wierzytelności w jednej osobie (np. przez dziedziczenie dłużnika po wierzycielu lub odwrotnie).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowacja (odnowienie) zobowiązania

  Nowacja – odnowienie zobowiązania następowało przez umorzenie zobowiązania (każdego rodzaju) i postawienie w jego miejsce nowego (literalnego lub stypulacyjnego). Zachodziła jeśli było stare zobowiązanie mające być umorzone a nowe powstawało na jego miejsce, musiało mieć ten sam przedmiot świadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akceptylacja i stypulacja akwiliańska

  Akceptylacja była to forma zwolnienia z zobowiązania kontraktów literalnych i werbalnych – przez odpowiedź na pytanie dłużnika (czy otrzymałeś co ci przyrzekłem?)lub zapisanie sumy po stronie przychodów (niezależnie czy faktycznie świadczenie spełniono).

  Stypulacja Akwiliańska – konstrukcja stworzona...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poręczenie

  Zachodziło stypulacyjnie między wierzycielem a osobą trzecią przyjmującą na siebie odpowiedzialność za dłużnika. Popularna forma (zastaw wymagał posiadania wartościowej rzeczy, co nie było powszechne), poręczyciel uzależniał od siebie dłużników (pomagało im to np. w wyborach). Trzy formy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby umocnienia (zabezpieczenia) zobowiązań

  Umocnienie zobowiązania mogło nastąpić przez zabezpieczenie osobowe lub zabezpieczenie rzeczowe.

  Rodzaje zabezpieczeń osobowych:

  poręczenie: sponsio; fidepromissio; fideiussio;

  mandat kredytowy – mandatum pecuniae credendae

  constitutum debiti alieni 

  receptum argentarii

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta

  Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe podobna do noxalnej – actio de pauperie można było ubiegać się o odszkodowanie lub wydanie zwierzęcia. Oddzielne uregulowanie za utrzymywane zwierzęta dzikie.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność noksalna

  Za delikty osób alieni iuris odpowiadali ich zwierzchnicy na zasadzie noksalnej – pozwany actio noxalis mógł zapłacić odszkodowanie i grzywnę lub oddać sprawcę do czasu odpracowania szkody. Odpowiedzialność noksalna związana była ze sprawcą – noxa caput sequitur - ... idzie za głową...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones adiecticiae qualitatis

  Zobowiązania niewolników lub osób podlegających pater familias nie obciążały pana o ile nie były wykonane na jego polecenie lub za zgodą. Skargi przeciwko zwierzchnikowi z zobowiązań zaciąganych przez podległych mu – actiones adiecticiae qualitatis – powództwa o charakterze dodatkowym, a były...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Positum aut suspensum

  Postawienie lub wywieszenie rzeczy w sposób grożący bezpieczeństwu przechodniów. Skarga przysługiwała każdemu (actio popularis) za samo zagrożenie jeszcze bez szkody.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deiectum vel effusum

  Wylanie lub wyrzucenie z mieszkania np. na ulicę co spowodowało szkodę dawało skargę actio de effusis vel deiectis o podwójną wartość szkody przeciwko właścicielowi mieszkania, w przypadku śmierci obywatela – actio popularis o wysoką grzywnę przysługiwała każdemu.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt

Do góry