Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Etapy międzynarodowej integracji gospodarczej

  Stefa wolnego handlu - likwidacja ceł i ograniczeń ilościowych w handlu między określoną grupą krajów.

  Unia Celna - w przypadku, gdy kraje tworzące strefę wolnego handlu wprowadzają ujednolicone cła zewnętrzne wobec krajów trzecich.

  Wspólny Rynek - nie tylko zniesienie ceł we wzajemnych obrotach i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady i priorytety polityki zagranicznej III RP

  Cele i zasady polskiej polityki zagranicznej; działalność polski na rzecz integracji z krajami Europy zach. Zmianom ustrojowym w Polsce od 1989 towarzyszyła reorientacja jej polityki zagr., której gł. realizatorem był K. Skubiszewski, min. spraw zagr. 1989-93.

  Zachodnia polityka zagraniczna Nowa wizja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /6 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Rosji

  Obecna polityka zagraniczna ma na celu nawiązanie i utrzymanie dobrych stosunków z Zachodem, gdyż jest to ważny dla Rosji partner gospodarczy. Rosja odstąpiła od polityki imperialistycznej, prowadzonej w czasach ZSRR. Prezydent Putin nawiązał także dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, zakopując dawne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpad ZSRR i jego skutki międzynarodowe

  Temp wzrostu gospodarczego w ZSRR spadło praktycznie do zera. Projekty reformy były spóźnione w stosunku do pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, realizacja "głasnosti" obniżyła zaś barierę strachu i wyzwoliła falę krytyki systemu. Wyścig zbrojeń i rywalizację z Zachodem ZSRR przegrał. Od 1989...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i skutki rozpadu systemu i wspólnoty państw socjalistycznych

  Współpraca tych państw, m.in. w ramach RWPG, okazała się bezowocna i nie była w stanie zaradzić zaistniałym problemom ekonomicznym. Mimo oporu lokalnych przywódców, "pierestrojka" wpływała na erozję podstaw nawet najbardziej ortodoksyjnych reżimów w Europie Środkowo - Wschodniej: NRD, Czechosłowacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola ZSRR w polityce światowej i w ramach ugrupowania

  Doktryna Breżniewa. Polityka ZSRR zakładała rozprzestrzenianie socjalizmu w państwach Afryki i Ameryki Południowej. Doprowadzało to do konfrontacji z głównym państwem bloku kapitalistycznego - USA. Oba państwa prowadziły w stosunku do siebie tzw. "zimną wojnę". Związek radziecki ciągle zacieśniał...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potencjalne modele współczesnego ładu pokojowego

  Nowa Pentarchia. Zakłada, ze najbardziej doskonały jest system, nad którego stabilizacją czuwa 5 ośrodków. Są one zdolne do utrzymania równowagi politycznej i militarnej, nie dopuszczając do wyeliminowania ze sceny międzynarodowej innych państw, traktowanych jako faktycznych lub potencjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie ładu politycznego – Modele współczesnego ładu i ich cechy

  Pojęcie ładu politycznego. Ład polityczny oznacza równowagę pewnych relacji w skali globalnej oraz zbilansowanie się i zbieżność stanowisk państw tudzież stan zorganizowania współżycia międzynarodowego. (Kukułka). Jest to nieco odmienne pojęcie od porządku międzynarodowego, który ustalany jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /6 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyczaj międzynarodowy

  Zwyczaj międzynarodowy. Przez długi okres swego historycznego rozwoju prawo międzynarodowe było głównie prawem zwyczajowym. Obecnie rola zwyczaju uległa znacznemu zmniejszeniu. Dla wykształcenia się przepisu prawa zwyczajowego konieczne są: praktyka – istotne znaczenie ma tu działalność państwa, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyplomacja –geneza, cele, metody i formy

  Dyplomacja – geneza, cele, metody, formy i funkcje. Dyplomacja; oficjalna działalność organów państwa realizujących politykę zagraniczną państwa oraz zapewniających ochronę praw i interesów państwa i jego obywateli. W tym znaczeniu jest ona jednym z instrumentów polityki zagranicznej państwa. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /11 531

  praca w formacie txt

Do góry