Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Naczynia powierzchowne okolicy pośladkowej

  Naczynia powierzchowne okolicy pośladkowej przebiegają dwiema drogami. jedną przyśrodkową. drugą boczną.

  1) Naczynia boczne drenują dwie trzecie tylno-boczne części okolicy pośladkowej: kierują się one wpierw ku dołowi, bocznie i do przodu, a następnie, okrążając biodro, zwracają się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne podkolanowe

  Węzły chłonne podkolanowe (nodi lymphatici poplitei) są niewielkie i niezbyt liczne; przeciętnie występują w liczbie 4—7; są one objęte tkanką tłuszczową dołu podkolanowego i przylegają do naczyń krwionośnych. W układzie węzłów podkolanowych możemy wyróżnić trzy grupy: tylną, środkową i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  naczynia chłonne powierzchowne

  Naczynia powierzchowne uchodzące do węzłów podkolanowych w liczbie 3—4 pochodzą z bocznej części powierzchni stopy, z sicci chłonnej kostki bocznej oraz z tylnej powierzchni goleni; przyjmują one ten sam kierunek co ż. odstrzałkowa i jej gałęzie, do których słabiej lub silniej przylegają, i jak...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne przymaciczne

  Węzły chłonne przymaciczne (nodi lymphalici parauterini) leżą na bocznym obwodzie szyjki macicy. Ich naczynia doprowadzające wiodą limfę z trzonu macicy i górnej części szyjki. Naczynia odprowadzające w tkance łącznej przymacicza towarzyszą ż. macicznej i uchodzą do węzłów biodrowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne pachwinowe powierzchowne

  Węzły chłonne pachwinowe powierzchowne (nodi lymphatici iu-guinales superficiales, dawniej zwane podpachwinowymi) leżą w okolicy podpachwinowej odpowiadającej trójkątowi udowemu , na powięzi szerokiej, zwłaszcza tej jej części, którą nazywamy powięź i ą sitowa tą (fascia crihrosa). Węzły...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /3 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne kręlniczo-okrężnicze

  Węzły chłonne kręlniczo-okrężnicze (nodi lymphatici ileocolici) tworzą grupę położoną w kącie między odcinkiem końcowym jelita krętego a okrężnicą. Naczynia doprowadzające wiodą limfę z wyrostka robaczkowego, częściowo bezpośrednio, częściowo włączone w drobne węzły wyrostka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne okrężnicze

  Węzły chłonne okrężnicze (nodi lymphatici colici), znacznie mniej liczne niż krezkowe, zbierają limfę z jelita grubego; układają się one wzdłuż odpowiedniego odcinka okrężnicy jako węzły okrężnicze prawe, środkowe i lewe (nodi lymphatici colici dextri, med i i et sinistń). Leżą one w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne odbytowo-odbytnicze

  Węzły chłonne odbytowo-odbytnicze  układają się na tylnej stronie części dolnej bańki odbytnicy. Naczynia doprowadzające tych węzłów towarzyszą żyłom i wiodą limfę począwszy od kanału odbytowego; naczynia zaś odprowadzające uchodzą do węzłów krzyżowych położonych na powierzchni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne pęcherzowe

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne krezkowe

  Węzły chłonne krezkowe (nodi lymphatici mesenterici) występują w bardzo zmiennej liczbie 100 do 200, położone między obu blaszkami krezki jelita cienkiego (czczego i krętego). Naczynia doprowadzające rozpoczynają się w kosmkach, tworzą sploty w ścianie jelita i parokrotnie są przerywane przez...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt

Do góry