Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Regulacje prawne dotyczące zagospodarowywania odpadów komunalnych

  W celu zmniejszenia zagrożeń związanych z opakowalnictwem oddziałuje się na gospodarkę i społeczeństwo w taki sposób, aby je przekonać, a w ostateczności zmusić do postępowania zgodnie z prawami przyrody, w interesie obecnych i przyszłych pokoleń. Sięga się do instrumentów ekonomicznych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Likwidacja zużytych opakowań

  Składowanie odpadów na wysypisku jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą likwidacji śmieci, w tym również zużytych opakowań. Wymaga się obecnie, by wysypiska były urządzane w taki sposób, aby minimalizowały zagrożenia i zanieczyszczanie środowiska. Prawidłowo urządzone wysypisko...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot badań ekologii

  Współczesne towaroznawstwo jest coraz bardziej powiązane z ekologią. Towary i opakowania na całej ich drodze życia wpływają na stan środowiska naturalnego. Już w fazie koncepcji wyrobów, poprzez fazę rozwoju ich konstrukcji, aż po fazę likwidacji, zagrożenia dla środowiska naturalnego mogą...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia dla środowiska wywoływane wysoką produkcją i konsumpcją towarów

  Współczesna cywilizacja w wielu dziedzinach osiągnęła poziom rozwoju dotychczas niespotykany. Rozwój ten istotnie wpłynął na zmianę warunków życia na Ziemi. W wyniku odkryć naukowych nastąpił rewolucyjny rozwój techniki, dzięki czemu człowiek w dużym stopniu podporządkował sobie przyrodę...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /7 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpady poużytkowe

  Problem odpadów poużytkowych i odpadów opakowaniowych jest rozpatrywany również z punktu widzenia ekologii i towaroznawstwa, ze względu na konieczność ochrony środowiska naturalnego.

  W wielu krajach działalność związana z ochroną środowiska jest regulowana w drodze ustaw. Przykładowo można...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpady opakowaniowe

  W ogólnej ilości wszystkich odpadów, których źródłem mogą być procesy wydobywcze, budownictwo, procesy produkcyjne, leśnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo, opakowalnictwo czy konsumpcja, ilościowo największe grupy stanowią produkty uboczne procesów wydobywczych, gruz budowlany oraz odpady z dużych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /8 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki i metody utylizacji odpadów

  Najważniejszym zadaniem przemysłu jest ograniczanie ilości opakowań do niezbędnego minimum, zgodnie z postulatami logistyki towarów. Nie zawsze jednak postulat ten udaje się w dostatecznym stopniu realizować. Należy wtedy wybrać optymalny w określonej sytuacji wariant rozwiązania problemu utylizacji...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /14 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiórka i segregacja zużytych opakowań

  Użyteczne odpady nie powinny trafiać do pojemników razem z nieużytecznymi śmieciami, gdyż wtedy można je odzyskiwać jedynie przy dużym nakładzie kosztów i z reguły w niedostatecznym stopniu czystości. Jest zatem pożądane, by odpady nadające się do wtórnego przetworzenia, a wśród nich zużyte...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oznaczanie towarów kodem kreskowym

  W ostatnich latach lansowana jest w sposób szczególny forma sprzedaży samoobsługowej ograniczająca w znacznym stopniu możliwości przekazywania nabywcom ustnej informacji o towarze, co uwypukla znaczenie informacji umieszczanych na opakowaniu. Wprowadzenie nowoczesnych skomputeryzowanych form prowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /18 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typowe tworzywa opakowaniowe

  Istotny jest podział opakowań ze względu na tworzywo, z którego je wykonano. Wyróżnia się zatem opakowania metalowe, szklane, ceramiczne, drewniane, z papieru i tektury, tkaninowe, z tworzyw sztucznych i z materiałów kompleksowych. Z podziałem tym wiąże się też podział opakowań na twarde...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /9 559

  praca w formacie txt

Do góry