Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WIĄZANIE W SNOPY

  WIĄZANIE W SNOPY — sposób wiązaniaściętego zboża; wykonywane jest maszynowo*lub ręcznie przez pracowników idących za kosiarzamilub wiążących za żniwiarką. Zbożeskoszone suche lub wysuszone na garściachwiąże się w większe snopy i mocniej ściągapowrósłem. Zboże świeżo ścięte —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘZŁY CHŁONNE

  WĘZŁY CHŁONNE, lim fa ty c z n e — skupiskatkanki chłonnej włączone w sieć naczyńchłonnych; stanowią biologiczne filtry krążącejw nich cbłonki, zatrzymują bowiem drobnoustroje,przeciwdziałając szerzeniu się zakażenia tądrogą, powstają w nich niektóre krwinki białe —limfocyty, które następnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WETERYNARIA

  WETERYNARIA — kompleks nauk zajmującychsię budową organizmu zwierząt, czynnościamii procesami przebiegającymi w organizmiezdrowym i chorym, przyczynami chorób zwierząt,metodami ich rozpoznawania, leczenia, zapobieganiai zwalczania oraz racjonalnymi metodamiutrzymania, żywienia i użytkowania zwierząt,a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĄTROBA

  WĄTROBA — największy gruczoł w organizmiezwierzęcym składający się z kilku ściśle połączonychpłatów; leży w przedniej części jamybrzusznej, tuż za przeponą; jest włączona dofcrwiobiegu i stanowi rodzaj filtru krwi; zasadniczączynnością wydziclnkzą wątroby jest produkowanieżółci, która w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGLAN WAPNIA

  WĘGLAN WAPNIA — najbardziej rozpowszechnionyw przyrodzie związek wapnia. Częstowystępuje on w tak wielkich ilościach, że tworzyduże masywy górskie. Związek ten występuje wpostaci wapniaka, marmuru, kredy, wapna łąkowego,kalcytu (przezroczysty minerał o budowiekrystalicznej) itp. Węglan wapnia ma...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĄWÓZ

  WĄWÓZ — dolina wydrążona przez spływającąwodę; przy szybkim powiększaniu się wąwozubrzegi jego stają się strome, a w lessach nawetprostopadłe; niekiedy bywają wąwozy rozgałęzione:wąwozy występują na terenach erodowanychi zmieniają granice gruntów uprawnych,obniżają zwierciadło wód...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGLANY

  WĘGLANY — sole kwasu węgłowego. Węglanypowstają z reakcji kwasu węglowego lubdwutlenku węgla z metalami (a wyjątkowoz amoniakiem). Do najpospolitszych węglanównależą węglan wapnia (CaCOj) występującyw przyrodzie w postaci wapniaka, marmuru itd.oraz węglan sodu, zwany pospolicie sodą, którajak wiemy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WCIĄGARKA

  WCIĄGARKA — maszyna, która nawijając lin*na bęben podnosi ciężary. Buduje się wciągarUróżnych typów i konstrukcji. Najczęściej spotykanei używane w budownictwie są wciągarki kozłowe,ślimakowe oraz przyścienne — napędzaneręcznie; produkowane są również wciągarkio napędzie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOGŁOWIENIE

  WARTOGŁOWIENIE — choroba koni wywołanawodogłowiem, powodująca zaburzenia świadomości; zwierzę staje się nieposłuszne i otępiałeoraz wykazuje brak wrażliwości na bodźce zewnętrzne;choroba jest w zasadzie nieuleczalna;stanowi —+wadę główną, upoważniającą nabywcędo żądania unieważnienia aktu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGLIKI

  WĘGLIKI, karbidy — połączenia węgła przeważniez metalami; ciała stałe, przeważnie bardzotrudno rozpuszczalne w wodzie; jednak niektórez nich łatwo reagują z wodą, w wyniku czego wydzielająsię odpowiednie węglowodory; np. działaniewodą na węglik wapnia zwany potoczniekarbidem powoduje wydzielanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt

Do góry