Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WĘGOREK PSZENICZNIK

  WĘGOREK PSZENICZNIK (Anguina tritłci) —nicień z rodziny niszczykowatych ( Tyłenchidae);wiosną larwy długości do 4 mm, silnie nitkowatowydłużone, wydostają się na zewnątrz z porażonychziarn i pełzając po korzeniach oraz zwilżonejwodą powierzchni źdźbeł dostają się dostożka wzrostu; wskutek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATR

  WIATR — ruch powietrza równoległy do powierzchniziemi, powstający w wyniku różnicy ciśnieniaatmosferycznego, która wytwarza sięw różnych punktach kuli ziemskiej; odgrywa dużąrolę w przenoszeniu wilgoci i ciepła w atmosferze.Przy pomiarze wiatru jako czynnika meteorologicznegooznacza się kierunek (skąd...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGOREK ZIEMNIACZAK

  WĘGOREK ZIEMNIACZAK (0itylenchus destructor)— nicień z rodziny niszczykowatych (7>lenchidae); larwy i dorosłe nicienie długości do1,15 mm, niedostrzegalne gołym okiem, nitkowate,o zaokrąglonym końcu ciała, niszczą tkankękłębów ziemniaka, wskutek czego pojawiają sięna nich wgłębione plamy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATROŁOM

  WIATROŁOM, wichrołom, złom — drzewozłamane przez wiatr bez wyrwania systemu korzeniowego;powstawaniu wiatrołomów możnaprzeciwdziałać, prowadząc prawidłową gospodarkęw lesie, w szczególności unikając raptownegosilnego przerzedzania drzewostanów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘZA

  WĘZA — cienkie arkusze woskowe z wyciśniętymidenkami komórek pszczelich; do wyrobu jejsposobem gospodarczym służą walce ręczne,a także różnego rodzaju prasy (te ostatnie wychodząz użycia). Węzę najlepszej jakości (cienka,dastyama) uzyskuje się przy wyrobie maszynowymw specjalnych zakładach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATROMIERZ

  WIATROMIERZ — przyrząd do określania kierunkui prędkości wiatru; w terenowych stacjachmeteorologicznych najczęściej używa się wiatromierzyWilda; kierunek wiatru wskazuje połażeniechorągiewki obracającej się na psonowytnpręcie, prędkość zaś wiatru — k ą t wychylenia siępłytki; kąt wychylenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘZEŁ

  WĘZEŁ — zazwyczaj zgrubiałe miejsce na łodydze,z którego wyrastają liście, pąki pędówbocznych lub korzenie przybyszowe; znajduje siętam -* tkanka twórcza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATROWAŁ

  WIATROWAŁ, w y k ro t, wich row a ł, wywal— drzewo obalone z korzeniami przezwiatr; maso wie wiatrowały powstają zwyklew starszych drzewostanach iglastych przy nieprzestrzeganiuzasad prawidłowej gospodarkileśnej, główcie w razie nadmiernego nagłegoprzerzedzenia drzewostanów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘZEŁ KRZEWIENIA

  WĘZEŁ KRZEWIENIA — zgrubienie pędupodziemnego utworzone z kilku bardzo bliskosiebie położonych węzłów pędu, międzywęźla więctej części pędu są silnie skrócone.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGOREK ŁĄKOWIEC

  WĘGOREK ŁĄKOWIEC iPrmylenchus pratcns/s) — nicień z rodziny niszczy ko watych (Ty.lenchidae); żyjące w ziemi nicienie długości do0,75 mm, niedostrzegalne gołym okiem, 0 cielesilnie wydłużonym, nitkowatym, wysysają sokiz różnych roślin uprawnych, jak trawy pastewnezboża, w'iele roślin ozdobnych;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt

Do góry