Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WIRUSY

  WIRUSY — bardzo małe twory (o wymiarachod 10 do 200 mfi), o wiele mniejsze od bakterii,przesączalne, nic mające nawet budowy komórkoweji niedostrzegalne pod zwykłym mikroskopem;wywołują choroby zakaźne ludzi, zwierząti roślin; mogą żyć i rozwijać się tylko w organizmachżywych; nie dają się hodować...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELORAK

  WIELORAK, w i e lo s tr o n n e n a r z ę d z ie — narzędzieuniwersalne pracujące jako obsypnik,wypielacz lub jako dołownik, w zależności odrodzaju wmontowanych części roboczych (korpusówobsypnika, noży pielących lub gęsiostopek).Produkuje się wieloraki konne i traktorowe; u nasprodukowany jest wielorak...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERCENIE

  WIERCENIE — obróbka mająca na celu wykonanieotworów lub zmianę ich wymiarów. Narzędziesłużące do wiercenia nazywa się-* wiertłem.maszyna z a ś ------► wiertarką. Odmiany obróbkiotworów są następujące: wiercenie — wykonywanieotworów w pełnym materiale, rozwiercanie —powiększanie wywierconego otworu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERNOŚĆ PLONOWANIA ROŚLIN

  WIERNOŚĆ PLONOWANIA ROŚLIN —zdolność niektórych gatunków lub odmian roślinuprawnych do wydawania niekoniecznie największych,lecz zawsze opłacalnych, wyrównanychplonów bez względu na zmienne warunkiklimatyczne w poszczególnych latach. Wiernieplonującym gatunkiem w warunkach Polski jestżyto ozime, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETRZENIE SKAŁ

  WIETRZENIE SKAŁ — zmiany zachodzącew skałach pod wpływem działania zespołu czynnikówfizycznych, chemicznych i biologicznych;skały wystawione na działanie tych czynników'ulegają powolnemu rozkruszaniu i coraz dalejidącemu rozda^bnicniu, a co za tym idzie i zmianomchemicznym, które zachodzą na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĘCIERZ

  WIĘCIERZ — narzędzie do połowu ryb, o konstrukcjipodobnej do -*żaka, lecz bardziej prymitywne,stosowane w jeziorach i przybrzeżnychpartiach rzek; wykonane jest z wikliny lub tkaninysieciowej. Obecnie rzadko jest stosowany

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĘDNIĘCIE GRZYBOWE

  WIĘDNIĘCIE GRZYBOWE, tra ch e om ik o -za — choroba grzybowa występująca na wszystkichniemal roślinach; stwierdzono ją u roślinnależących do ponad 70 różnych rodzin botanicznych;pod wieloma względami przypomina-♦zgorzele naczyniowe wywoływane przez Fusarium.O b j a w y : dolne liście wiotczejąi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGOREK Paprotkowiec

  WĘGOREK Paprotkowiec (Aphelenchoidesolesistus) — nicień z rodziny węgorkowatych(,Ąphelenchidae); larwy i dorosłe nicienie długoścido 1,3 mm, nitkowate, pasożytują masowow tkankach liści wielu roślin ozdobnych, jakgloksynia, paprocie, pconia, pierwiosnek i begonia,powodując obumieranie części...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKA BIAŁA POLSKA RASA ŚWIŃ

  WIELKA BIAŁA POLSKA RASA ŚWIŃ —najszlachetniejsza rasa świń w Polsce, powstałaze zlania się 2 ras: wielkiej białej angielskiej(importowanej od 50 lat z Anglii) i białej ostrouchej;rasę tę hoduje się w Polsce w rejonach produkcjibekonowej w województwach: bydgoskim,gdańskim, poznańskim, rzeszowskim...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WGRYZKA SZCZYPIÓRKA

  WGRYZKA SZCZYPIÓRKA (Acrolepla ossectella)— motyl z rodziny tantnisiowatych (P/wtellidae);w czerwcu i lipcu oraz sierpniu i wrześniugąsienice długości do 11 mm, szarozielone,delikatnie nakrapianc, z głową żółtobrunatną,trzema parami nóg tułowiowych i pięcioma paramiprzynóży odwłokowych, wygryzają w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt

Do góry