Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WROTKI

  WROTKI (Rotatoria) — drobne słodkowodnei morskie zwierzęta należące do robaków, opatrzoneswoistym aparatem wTotnym, umieszczonymna głowowym końcu ciała i złożonym z kompleksurzęsek ułożonych w dwa pierścienie. Rzęskiznajdują się w ciągłym ruchu. A p p a t wrotny służywrotkom zawieszonym w wodzie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNA ENERGIA REAKCji

  WOLNA ENERGIA REAKCji— część energii wytwarzanejpodczas zmian zachodzących w układzie reagującymmogąca przekształcić się w użyteczną pracę.Reakcje odbywające się ze zmniejszeniem wolnejenergii układu reagującego noszą nazwę -► reakcjiegzoergicznych, natomiast przy zwiększaniu sięwolnej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROTNY APARAT

  WROTNY APARAT — narząd występującyu wrotków (Rotatoria) umieszczony na głowowymkońcu ciała służący do poruszania się lub napędzaniazdobyczy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLT

  WOLT — napięcie elektryczne między dwomapunktami przewodu, w którym płynie nie zmieniającysię prąd o natężeniu 1 ampera, gdy mocpobierana jest równa 1 watowi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodowskaz

  Wodowskaz — urządzenie do pomiaru stanuwody w zbiorniku wodnym lub w cieku.Najważniejszą częścią wodowskazu jest łata wodowskazowaz podziałką, na której odczytuje siępołożenie zwierciadła wody; łatę umieszcza się naspecjalnych palach lub na częściach konstrukcyjnychmostów, jazów itp. Punkt zerowy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROTYCZ POSPOLITY

  WROTYCZ POSPOLITY (Tanacetum yulgart) —roślina wieloletnia z rodziny złożonych (Contpositae)\rośnie pospolicie na nieuży**.ach i rumowiskach.Całe kwiatostany lub koszyczki kwotowe,ścinane w okresie pełnego kwitnienia, sąsurowcem leczniczym; olejek otrzymany z wtotyczujest trujący.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOSKI

  WOSKI — estry wyższych kwasów tłuszczowychz jednowartościowymi alkoholami; są tosubstancje nierozpuszczalne w wodzie, a słaborozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych;występują w roślinach, zwierzętach i bakteriach:spełniają rolę czynników ochronnych.Najbardziej znany jest wosk pszczeli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WODOCIĄGOWA SIEĆ

  WODOCIĄGOWA SIEĆ — rurociąg $łużarvdo doprowadzania wody ? ujęcia do zbiornik*i rozprowadzania jej ze zbiornika do punktówczerpania. Rurociąg składa się z odcinków n,żeliwnych lub stalowych, poszczególne odcinkirur zakończone są kielichami lub kołnierzami'które służą za złącza rurociągu. W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WODODZIAŁ

  WODODZIAŁ, lin ia w o d o d z ia łow a — gra.nica między dwiema -♦zlewniami; na terenachrówninnych linie wododziałowe można wyznaczaćtylko na podstawie dokładnych pomiarówwysokości terenu. Tereny wododziałowe, zwłaszczaw górach, mają duży wpływ na stany wódw ciekach; np. szybkie tajanie śniegów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WODOMlOTACZ

  WODOMlOTACZ — urządzenie do rozmywaniagruntu strumieniem wody; wyrzuca pod ciśnieniemstrumień wody i rozmywa grunt, który porozdrobnieniu i rozwodnieniu w postaci tzw. pulpyspływa do miejsc niższych lub do zbiorników,skąd może być przepompowany.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt

Do góry