Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WSPÓŁCZYNNIK RYZYKA PLONU

  WSPÓŁCZYNNIK RYZYKA PLONU _iloraz wynikający z podzielenia największegoplonu przez plon najmniejszy w określonym odstępieczasu; wskazuje na rozpiętość plonów danejrośliny w zależności od warunków' klimatycznychi glebowych; współczynnik ten może być różnydla różnych roślin uprawnych i na ogół...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCHOWALNIA

  WYCHOWALNIA — 1) pomieszczenie służącedo wychowu piskląt, zapewniające: temperaturę18—20°C, właściwe nasłonecznienie (stosunekpowierzchni okien do podłogi 1:7), dostateczneprzewietrzanie za pomocą otwieranychokien i przewietrzników. Obsada: na 1 m*podłogi — 20 piskląt jednodniowych do wieku6 tygodni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WODÓR

  WODÓR, h y d ro g en ium — pierwiastek jednowartościowy,występujący w przyrodzie w niewielkichilościach (1% składu otaczającej nas materii),mimo to bardzo pospolity, gdyż prawie cała jegozawartość znajduje się w wodzie; w związkachskorupy ziemskiej wodoru jest niewiele; w warunkachziemskich wodór...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRÓBEL MAZUREK

  WRÓBEL MAZUREK (Passer montanus) —ptak z rodziny łuszczaków (FringUlidae)', upierzeniepodstawowe szare; wierzch i tył głowy czekoladowe;smuga pod okiem, plama na uchu, policzki,boki szyi i przepaska na karku oraz kantar,podgardle i smuga przez środek strony brzusznej —białe; skrzydła czamawe z białymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOSKOWY SUROWIEC

  WOSKOWY SUROWIEC — wybrakowaneplastry, różne ścinki -♦woszczyny, zasklepmy,oraz -♦mateczniki przeznaczone do przetopieniana wosk. Surowiec taki musi być chroniony przed-►szkodnikami i pleśnią.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WODZIOELKA

  WODZIOELKA — kura, indyczka lub gęś,która opiekuje się stadkiem piskląt, ogrzewa jeciepłem swego ciała, wyszukuje pożywienie, chronilub ostrzega przed niebezpieczeństwem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WÓZEK ELEKTRYCZNY

  WÓZEK ELEKTRYCZNY, wózek a k um u la torowy— samobieżny wózek do transportuwewnętrznego, o nośności od 0,5 do 3 ton. Składasię z niskiej platformy na 4 kołach ze stanowiskiemdla kierowcy, elektrycznego silnika na prądstały i baterii akumulatorów jako źródła energii.Obroty silnika są przekazywane na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wole

  Wole — rozszerzenie szyjnej części przełykuu ptaków; u niektórych ptaków, np. u kury, indyka,perliczki, ma kształt wyosobnionego worka,u kaczki zaś i gesi — wrzeciona. Wydzielmy błonyśluzowej wola rozmiękczają nagromadzony w nimpokarm, co ułatwia jego trawienie w żołądku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRONA SIWA

  WRONA SIWA (Carom corone cornlx) —ptak z rodziny krukowatych (Coroidae)\ upicrzenepopielate z czarną głową, p.ersią. skrzydłamii ogonem; dziób wielki i masywny; długośćciała 500—510 mm, dlugo& skrzydła złożonego305—346 mm. Zerując w małych skupieniachlub pojedynczo rzadko wyrządza widoczne szkodyw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLFRAM

  WOLFRAM (W) — pierwiastek metaliczny,który ze względu na dużą twardość można obrabiaćtylko plastycznie; odporny na działanie wysokiejtemperatury; używa się go przy wyrobieżarówek na włókna świecące oraz przy produkcjistali narzędziowych szybkotnących. Węgliki wolframusą głównymi składnikami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt

Do góry