Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WYDOBRZENIE ROLI

  WYDOBRZENIE ROLI — potoczne określenieosiągnięcia przez glebę stanu sprawnościw wyniku zachodzących w glebie procesówfizycznych i chemicznych, dzięki stosowaniuwłaściwej uprawy (tj. zaorania i zwłókowaniana dłuższy czas przed siewem). Pod wpływemosiadania zaoranej roli, gromadzenia się wody,rozkładu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDAJNOŚĆ MLECZNA

  WYDAJNOŚĆ MLECZNA — ilość mlekai zawartego w nim tłuszczu uzyskiwana od krowy,owcy lub kozy w pewnym okresie; wydajnośćmleczna osiągnięta w ciągu roku nazywa sięwydajnością roczną (od 1.1 do 31.XII), w ciągudnia — wydajnością dzienną, w ciągu laktacji —wydajnością z okresu laktacji, w ciągu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygon

  Wygon — 1) miejsce na skraju wsi, w którymgromadzone są zwierzęta gospodarskie przedcodziennym wypędzeniem ich na pastwiskoprzypasieniu wspólnym; 2) wspólne pastwiskozwykle gromadzkie, o słabej wydajności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDALANIE KAŁU

  WYDALANIE KAŁU, defekacja — usuwaniez końcowego odcinka jelita grubego maskałowych (->kał), złożonych z niestrawionychresztek pokarmowych, zhiszczonego nabłonkajelita i z bakterii; u zwierząt wydalenie kałuodbywa się okresowo, kilka razy na dobę. Zwierzętagospodarskie (oprócz psa i kota) mogąwydalać...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYKA

  WYKA (Vicia) — roślina z rodźmy motylkowatych(Papilionaceae), zaliczana przez rolnikówdo grupy roślin strączkowych; w- Europieuprawia się trzy gatunki wyki: wykę siewną(Vicia sativa), wykę piaskową, zwaną równieżkosmatą ( Vicia villosa), oraz wykę panońską( Vicia pamonied). Wykę siewną sieje się u...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDALANIE

  WYDALANIE — proces usuwania z organizmubezużytecznych produktów przemianymaterii, których zaleganie jest zawsze szkodliwe;do narządów wydalniczych należą przede wszystkimnerki, a ponadto , i/iliło

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYKONICZYNIENIE GLEBY

  WYKONICZYNIENIE GLEBY — zmęczeniegleby w wyniku zbyt częstej uprawy koniczyny,lucerny, łubinu, seradeli; w glebie pojawiają siędrobne organizmy, pasożytujące na bakteriachbrodawkowych roślin motylkowych, tzw. bakteriofagi,które niszczą bakterie współżyjącez tą grupą roślin. Rośliny nie mogą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZYNNIK TRANSPIRACJI

  WSPÓŁCZYNNIK TRANSPIRACJI — stosunekwytworzonej przez roślinę masy do ilościwyparowanej przez nią w tym samym czasiewody; stosunek ten nie zmienia się w zależnościod klimatu i wieku rośliny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCIERKA ZIEMNIACZANA

  WYCIERKA ZIEMNIACZANA, pulpa —produkt odpadkowy przy produkcji krochmalu;jest to suszona lub niesuszona miazga ziemniaczanapozbawiona soku komórkowego i krochmalu.Wycierka świeża zawiera 8% suchej masyi 92% wody; w suchej masie są bardzo nieznaczneilości białka (0,7%) i substancje bezazotowe.Pulpę można...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZYNNIK WYSADZENIA

  WSPÓŁCZYNNIK WYSADZENIA — stosunekpowierzchni obsadzonej korzeniami (sadzonkami)do powierzchni obsianej nasionamiw I roku uprawy, a więc do powierzchni, na którejsadzonki zostały wyprodukowane; oblicza sięgo przez podzielenie powierzchni obsadzonejsadzonkami przez powierzchnię, na której sadzonkite zostały...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt

Do góry