Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WYPŁONIENIE

  WYPŁONIENIE , e tio la c ja — utrata chlorofiluprzez rośliny zielone rosnące w ciemności,rośliny takie mają nadmiernie wydłużone międzywęźia,słabo rozwinięte i małe liście, zwiotczałepędy, na skutek niezdolności wytwarzania (przybraku światła) chlorofilu są białe i po pewnymczasie, gdy im się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYRYWACZ LNU

  WYRYWACZ LNU — maszyna do wyrywanialnu z korzeniami.W y r y w a c z k o n n y zbudowany jest na dwukołowympodwoziu. Zespołem wyrywającym sądwa obracające się pasy gumowe bez końca, napiętena rolkach, napędzane od kół jezdnychprzez przekładnię zębatą. Przed dolnymi rolkamiumieszczone są rozdzielacze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSIEW MIESZANKI ŁĄKOWEJ

  WYSIEW MIESZANKI ŁĄKOWEJ, pastwiskowej— równomierne rozsypywanie nasionna powierzchni odpowiednio przygotowanegogruntu i przykrycie ich za pomocą wału lub brony;przykrycie powinno być jak najpłytsze, gdyżw przeciwnym razie drobne nasiona roślin łąkowychnie powschodzą. Siew wykonuje się maszynowolub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypalanie łąki

  Wypalanie łąki— palenie martwychzeszłorocznych łodyg i liści roślin po ich dostatecznymwyschnięciu z wilgoci zimowej,wtedy gdy świeże liście znajdują się jeszczew warstwie przyziemnej; popiół spalonych roślinma pewne znaczenie jako nawóz, a zniszczeniemartwych części może ułatwić wzrost...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSTRÓJ WĘŻOWIACZEK

  WYSTRÓJ WĘŻOWIACZEK (Lyonttia c/erkeJla)— motyl z rodziny wystrójowatych (Lyonetiidae)\gąsienice długości do 8 mm, szklistozielonez żółtobrązową głową, trzema parami nóg tułowiowychi pięcioma parami przynóży odwłokowych,od maja do października wygryzają w miękiszuliści drzew owocowych, głównie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYPEŁNIACZE

  WYPEŁNIACZE — materiały dodawane dożywic syntetycznych przy produkcji tworzywsztucznych; jako wypełniacze dodaje się mączkędrzewną, materiały włókniste (azbest), skrawkipapieru lub tkanin bawełnianych itp. Przyprodukcji tworzyw sztucznych wypełniacz mieszasię z płynną lub sproszkowaną żywicą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYścigi konne

  WYścigi konne — biegi (gonitwy) na dystansachod 1000 do 4000 m, w których uczestniczykilka, a niekiedy kilkanaście kom. W Polscewyścigi konne prowadzone są przez przedsiębiorstwopaństwowe pod nazwą Państwowe ToryWyścigów Konnych; prowadzone są trzy tory:w Warszawie, Sopocie i we Wrocławiu. Obecnana...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIOTY

  WYMIOTY — obronna reakcja organizmndzięki której zostają usunięte z żołądka szkodliwealbo zbyteczne substancje; powodem wymiotówjest bardzo silne mechaniczne albo chemicznepodrażnienie receptorów przewodu pokarmowego,np. „łaskotanie” gardła, nadmierne napełnienieżołądka, drażnienie jego ścian...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYORYWACZ BURAKÓW

  WYORYWACZ BURAKÓW — narzędzie dowydobywania korzeni buraków po uprzednimogłowieniu, tj. obcięciu główek z liśćmi. Częśćrobocza wyorywacza ma kształt podwójnychwideł o zaostrzonych zębach skierowanychukośnie w dół i na zewnątrz. Zęby wyorywaczaobejmują rząd buraków i zagłębiają się z obustron...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYORYWACZ Sadzonek

  WYORYWACZ Sadzonek — narzędziedo wykopywania sadzonek w szkółkach drzeweki krzewów, których wysokość nie przekracza70 cm. Wyorywacz odcina z boków i z dołupas gleby z rzędem roślin wraz z korzeniami,unosi w górę i kruszy go, tak że rośliny możnabez trudu wydobyć z ziemi. Produkuje się wyorywaczekonne i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt

Do góry