Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wydział zootechniczny

  Podstawoweprzedmioty zawodowe są takie same jak na wydzialerolnym, z tą różnicą, że zagadnienia z zakresuhodowli zwierząt przerabiane są szarzeji gruntowniej. Absolwenci uzyskują tytuł magistrainżyniera zootechnika; mogą pracować na stanowiskachkierowniczych w uspołecznionychgospodarstwach rolnych o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytyczanie BUDOWLI

  Wytyczanie BUDOWLI wyznaczanie nagruncie dokładnych wymiarów- i zarysów wykonywanychbudowli; wszystkie dane niezbędne dowytyczenia budowli otrzymuje się z projektu lubz rysunku roboczego. Przy wytyczaniu nawiązujesię do najbliisz>’ch stałych punktów pomiarowych,używając instrumentów’ pomiarowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTACZANIE

  WYTACZANIE — rodzaj dokładne obróbkiskrawaniem podobnej do toczenia. Różnica międzywytaczaniem i toczeniem polega na umocowaniunoży w wytaczadle zamiast w imaku nasuporcie tokarki. Przedmiot obrabiany jest nieruchomy.Ruch obrotowy i postępowy wykonujewytaczadło.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawodowe studium pedagoiczne

  Istnieje przy SGGW w Warszawie i WSRw Poznaniu; okres nauki trwa 1 rok (2 semestry).Zadaniem studium jest przygotowanie pedagogicznei społeczne słuchaczy do pracy nauczycielskiejw szkołach rolniczych oraz instruktażowooświatowejw organizacjach i instytucjach rolniczych.Podstawowe przedmioty zawodowe:...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWAR

  WYWAR - produkt otrzymywany przy produkcjispirytusu z zacieru odfermentowanego naaparacie destylacyjnym (ze 100 1 zacieru —110—115 1 wywaru). W Polsce surowcem najczęściejsą ziemniaki, rzadziej — żyto, kukurydza,melasa itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTACZARKA

  WYTACZARKA, wie r ta rk o - fre z a rk a —obrabiarka do dokładnego wykonywania dużychotworów'; pracuje przeważnie w' układzie poziomymi jest przeznaczona do obróbki otworóww ciężkich przedmiotach. Za pomocą wiertarkofrezarekmożna wykonywać: wiercenie, wytaczanie.toczenie, frezowanie, rozwiercanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaoczne zawodowe studium pedagogiczne

  2-Ietnie (4 semestry) zaocznezawodowa studia pedagogiczne o takim samymprogramie nauki jak na stacjonarnych zawodowychstudiach pedagogicznych prowadzone sąna SGGW w Warszawie i w WSR w Poznaniu.Na studia te przyjmowani są nauczyciele szkółrolniczych, pracownicy służby instruktażowo--oświatowej w rolnictwie i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWÓZ DREWNA

  WYWÓZ DREWNA — dostawa drewna odskładnic zrębowych lu b innych do składów zakładówprzemysłowych, składnic kolejowychlub bindug spławowych; w- zależności 0(jużytego środka transportowego rozróżnia sięwywóz konny, silnikowy lub za pomocą kolejekwąskotorowych. Do wywozu konnego używa sięwozów lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTŁACZANKA

  WYTŁACZANKA — wkładka papierowa z tłoczonymiwgłębieniami w kształcie jaja, którastanowi wewnętrzne opakowanie jaj w skrzyni jaj-Czarskiej. Wielkość wytłaczanki dostosowana jestdo rozmiarów skrzyni, jedna warstwa mieści30 jaj. Wielkość wgłębień jest jednakowa i dlategojaja muszą być dobierane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYŻ BAROMETRYCZNY

  WYŻ BAROMETRYCZNY — układ -»izobarna mapie synoptycznej, w którym ciśnienie wzrastaku środkowi układu, a powietrze krąży w kierunkuzgodnym z ruchem wskazówek zegara;przy wyżu pochodzenia kontynentalnego w ciepłejporze roku panuje pogoda bezchmurna i upalna,a w chłodnej — bezchmurna i mroźna; przywyżu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt

Do góry