Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wzdręga

  Wzdręga (Scardinus erythrophthalmus) _ryba z rodziny karpiowatych (Cyprynidae)występująca u nas w- wodach spokojnych, wy.!grzanych i zarośniętych; żywi się w pasie roślinprzybrzeżnych drobnymi zwierzętami wodnymia często także pokarmem roślinnym; dorasta'do 30 cm długości i 300 g ciężaru; -►...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGON

  ZAGON — pas zoranej roli, składający siez większej lub mniejszej liczby dołożonych dosiebie skib; zagon w ą s k i — od 4 do 12 skib(szerokość zagona 1.2—3,6 m); zagon s z e r o ki— co najmniej 24 skiby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZACHMURZENIE

  ZACHMURZENIE, wielkość z a chm u rz e nia— stopień pokiycia nieba przez chmury;zmniejsza promieniowanie słoneczne, ale wiosnąi jesienią może zapobiegać powstawaniu przymrozków.W Polsce najmniejsze zachmurzeniewystępuje latem, największe zimą. W komunikatachmeteorologicznych wielkość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZIĄTEK

  WZIĄTEK — surowce miodowe (nektar i spadź)oraz pyłek kwiatowy zebrane przez pszczoły(np. pszczoły wylatują z ula na pożytek, a powracajądo ula z wziątkiem).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAĆMA

  ZAĆMA — zmętnienie soczewki gałki ocznejlub jej torebki, powstałe na tle niektórych chorób(np. głowicy — u bydła, ślepoty miesięcznej —u koni, nosówki — u psów), w wyniku urazów,zaburzeń rozwojowych (zaćma wrodzona) lubstarzenia się zwierzęcia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST

  WZROST — proces polegający na wytwarzaniurzez organizm nowych komórek i powiększaniujuż istniejących, w wyniku czcgo organizmz w i ę k s z a swoją objętość. W z r o s t u zwi er ząti c z ł o w i e k a kończy się na ogół z osiągnięciemdojrzałości. W zootechnice najważniejszeznaczenie ma śledzenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  CC BY-NC-ND

  You are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions:

  Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). 

  Noncommercial —...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  CC BY-NC-SA

  You are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work to Remix — to adapt the work Under the following conditions:

  Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  CC BY-NC

  You are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work to Remix — to adapt the work Under the following conditions:

  Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTWORNICE AEROZOLI

  WYTWORNICE AEROZOLI — maszynyi urządzenia rozpylające ciecz na cząstki (krople)0 średnicach nie większych niż 50 mikronów1 wydmuchujące je.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt

Do góry