Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZAPALENIE URAZOWE CZEPCA

  ZAPALENIE URAZOWE CZEPCA —schorzenie bydła spowodowane przebiciem ścianyczepca ostrym ciałem obcym (gwóźdź, drut i.Bydło chore niechętnie porusza się, stęka;występuje zaparcie. W odpowiednim czasicprzeprowadzony zabieg operacyjny, polegającyna przecięciu ściany żwacza » usunięciu obcegociała z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGOSPODAROWANIE LASU

  ZAGOSPODAROWANIE LASU — proWa_dzenie zasadniczych czynności gospodarczychw lesie w zakresie pozyskiwania drewna i użytkówubocznych oraz odnawiania i pielęgnowanialasu. Sposób zagospodarowania zależy od rodzajusiedliska (głównie gleby) oraz od właściwościi wymagań gatunków drzew hodowlanychna danym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADARLICA ŚPIŻARNIANKA

  ZADARLICA ŚPIŻARNIANKA (PyraJij farinalis)— motyl z rodziny omacnicowatych (Pyra-Iidldae)\ gąsienice długości do 25 mm, białoszarez głową i tarczką na przcdpleczu ciemnobrązowymi,trzema parami nóg tułowiowych i pię:iomaparami przynóży odwłokowych, ukprte w rurkowatychoprzędach, żerują od sierpnia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XIMPHINEMA

  XIMPHINEMA — nicienie z rodziny Dorylaimidae,żyjące w glebie; niektóre gatunki sązewnętrznymi pasożytami korzeni wielu roślinuprawnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADRZEWIANIE

  ZADRZEWIANIE — zakładanie zadrzewieńi j. obsadzanie drzewami i krzewami nieużytków,dróg. miedz, zagród, cieków wodnych, rowówitp. terenów położonych poza lasem. Zadrzewieniamają duże znaczenie gospodarcze (dostarczajądrewna, wpływają na zwiększenie plonóww rolnictwie), biologiczne (podnoszą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XYLARIA

  XYLARIA — grzyby z klasy workowców (Ascomycetes);rozkładają martwe, a rzadziej żywedrewno.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAFAŁSZOWANIA MIODU

  ZAFAŁSZOWANIA MIODU — dodawaniedo miodu obcych substancji, dolewanie wody itp.Do miodów zafałszowanych zalicza się równieżte. które mają zbyt dużą zawartość wody wskutekniedostatecznej dojrzałości miodu lub też nadmiernązawartość sacharozy w następstwie podkarmianiapszczół cukrem. Procentową...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YLIA

  YLIA — substancja próchniczna powstającaw wyniku rozkładu niektórych law.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /95

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAFAŁSZOWANIA WOSKU

  ZAFAŁSZOWANIA WOSKU — dodawaniedo wosku obcych substancji; najczęściej zdarzająsię zafałszowania parafiną, cerezyną, stearynąi kalafonią. Badanie organoleptyczne (ugniatanie,żucie, krajanie) oraz ustalenie temperatury topnieniapozwala zorientować się, czy wosk jestzafałszowany; rozpoznanie stopnia i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABAGNIENIE ŁĄK I PASTWISK

  ZABAGNIENIE ŁĄK I PASTWISK — stanłąk i pastwisk, kiedy w wyniku stagnowania wody,a więc przy jej nadmiarze i niedostatku powietrzaw glebie tworzą się warunki odpowiednie dlaroślin hygrofilnych, mających specjalne przystosowanie,lecz nie nadających się do spasania, jaknp. niektóre turzyce i mchy;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt

Do góry