Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZAPŁONOWE URZĄDZENIA

  ZAPŁONOWE URZĄDZENIA — zespół mechanizmusilnika spalinowego wytwarzający impulsyprądu wysokiego napięcia, które w postaciiskry zapalają mieszankę paliwa z powietrzemw cylindrze silnika. W siJnikach spalinowych stosujesię bateryjne lub iskrownikowe urządzeniazapłonowe; urządzenia iskrownikowe noszą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARAZA ROZTOCZOWA

  ZARAZA ROZTOCZOWA — chorobapszczół wywoływana przez roztocze pasożytującew pierwszej parze tchawek ich tułowia, powodującezatkanie tchawek, utratę zdolności do lotui śmierć chorych owadów; jest chorobą zwalczanąz urzędu. Walka z nią polega na stosowaniu odpowiednichśrodków leczniczych zalecanych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPORA

  ZAPORA — budowla wodna piętrząca wodęprzegradzająca dolinę rzeki, w celu utworzeniazbiornika wodnego, z którego wodę wykorzystujesię do celów energetycznych lub do nawadnianiagruntów albo do regulowania stanu wody w rzece.Zapory wznosi się przeważnie z betonu lub żelbetonu;niekiedy stałą część zapory...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARODEK

  ZARODEK — 1) u roślin nasiennych — młodaroślina ukryta w nasieniu składająca się z zawiązkakorzenia, zawiązka pędu z mniejlub bardziej rozwiniętym pączkiem wierzchołkowymoraz z liścieni, dwóch — u roślin dwuliściennychi jednego — u jednoliściennych(zwanego tarczką zarodkową); u roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPRAWY

  ZAPRAWY — związki chemiczne stosowanedo niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczychna nasionach oraz do wytworzenia w glebiewokół kiełkującego nasienia lub korzonkówrośliny sirefy pozbawionej drobnoustrojów; jakosubstancje aktywne stosowane są związki nieorganicznei organiczne (np. formalina, Spergon.),a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPĘDZANIE

  ZAPĘDZANIE — wyorywanie pierwszych prostychbruzd, wzdłuż których orać się będzieskłady lub zagony; wykonuje się przeważnie pojedynczymipługami w parę koni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALĄŻEK

  ZALĄŻEK — narząd roślin nasiennych, służącydo rozmnażania płciowego: u roślin okrytonasiennychjest ukryty wewnątrz zalążni (-►zalążnia),u roślin nagonasiennych jest umieszczonyna owocolistku (-*owocolistek) i okryty tylkołuską. U okrytonasiennych zalążek składa sięz ośrodka otoczonego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAŹNE ZAPALENIE NACZYŃ CHŁONNYCH

  ZAKAŹNE ZAPALENIE NACZYŃ CHŁONNYCH— przewlekła zaraźliwa choroba zwierzątnieparzystokopytnych (koń, osioł, muł)wywoływana przez grzyb drożdżowy. Do charakterystycznychjej objawów należą: zgrubienienaczyń chłonnych oraz pojawienie się wzdłuż nichguzków i owrzodzeń. Prawidłowe leczenie w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPATRZENIE SIĘ

  ZAPATRZENIE SIĘ — w hodowli zwierzątprzesąd polegający na wierze, że pewne wrażeniapsychiczne odbierane przez samice ciężarne rzekomoodbijają się na potomstwie; znane byłydawniej np. wypadki zawieszania w stajni przedciężarnymi klaczami elitarnymi luster, by młodzieżrodziła się podobna do matek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAMORZARKA

  ZAMORZARKA — urządzenie do zabijani(zamorzania) poczwarck jedwabników znaid.jących się wewnątrz oprzędów (-♦kokon jedwabnika morwowego). W zamorzarkach zarównelektrycznych (zbudowane podobnie jak suszarki?jak i węglowych (gdy przy palenisku znajdujesfewentylator wdmuchujący rozgrzane powicu-Jna blaszane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt

Do góry