Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZATRAT

  ZATRAT — rana w okolicy korony kopytakonia, powstała najczęściej wskutek skaleczeniajej źle umocowaną podkową drugiej kończynyz ostrymi hacelami; zaniedbanie zatratu możespowodować poważną chorobę kopyta.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTRZAŁ

  ZASTRZAŁ — ukośna podpora słupa w ścianielub więźbie dachowej. Zastrzały mają zadanieusztywnienia słupów; w niektórych więźbachdachowych stosuje się również zastrzały do usztywnieniakrokwi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATRUCIA PSZCZÓŁ ŚRODKAMI CHEMICZNYMI

  ZATRUCIA PSZCZÓŁ ŚRODKAMI CHEMICZNYMI— najczęściej są następstwem stosowaniaśrodków owadobójczych w ochronieroślin. Najgroźniejsze są związki arsenu. Przyużyciu preparatów kontaktowych giną pszczołylotne, przy stosowaniu trucizn innego rodzaju —także młode pszczoły oraz czerw (wskutek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTRZYK

  ZASTRZYK — wprowadzenie do organizmuśrodka farmaceutycznego za pomocą strzykawki(-►szczepienie); rozróżnia się zastrzyki podskórne(pod skórę zwierzęcia), domięśniowe(w mięśnie), dożylne (do krwi żylnej) i dootrzewnowe(do jamy brzusznej).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAWIESZKA

  ZAWIESZKA — rodzaj zaświadczenia stacjioceny nasion przymocowanego do workówz nasionami; składa się z trzech części; na każdejwypisany jest numer bieżący worka i jego zawartość.Odcinek dolny zawieszki wkłada siędo worka, górny zaś nawleka się na sznurekprzed plombą; na odcinku środkowym wypisanesą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASUSZENIE

  ZASUSZENIE — świadome i celowe zaprzestaniedojenia krowy na 6 lub 8 tygodni przedwycieleniem w celu wzmocnienia jej organizmuprzed wzmożonym wydzielaniem mleka po wycieleniuoraz umożliwienia lepszego rozwojupłodu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZBIERACZ

  ZBIERACZ — w melioracji kryty rurociąg drenarskizbierający wodę z sączków (drenów) i odprowadzającyją do rowu lub strumienia. Średnicarurek stosowanych w zbieraczach wynosiod 5 do 20 cm a nawet więcej, zależnie od ilościodprowadzonej wody i spadku zbieracza ;długośćrurociągu wynika wprawdzie z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASYCHANIE CZUBKÓW LIŚCI PALM

  ZASYCHANIE CZUBKÓW LIŚCI PALM —choroba fizjologiczna palm. O b j a w y : czubkiliści zasychają przybierając papierowobiałe zabarwienie,od zielonej, żywej części są zwykleoddzielone brązowym, falistym paskiem; czasempaski takie przecinają w poprzek zaschniętyczubek. P r z y c z y n a c h o r o b y :...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY PIRYMIDYNOWE

  ZASADY PIRYMIDYNOWE — złożonezwiązki organiczne pierścieniowe, pochodne -♦pirymidyny,mąjące właściwości zasad; niektórez nich wchodzą w skład kwasów nukleinowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM ROLNYM

  ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM ROLNYM — czynności związane z realizacją zasadracjonalnego gospodarowania. Zarządzanie gospodarstwemrolnym polega na wydawaniu doraźnychdecyzji dotyczących procesów produkcjii procesów pracy, a także zmian w strukturze ekonomiczneji w organizacji środków. Długość odcinkaczasu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 911

  praca w formacie txt

Do góry