Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZEBRA

  ZEBRA (Hlppotigris) — ssak z rodziny koniowatych(Equidae) ; pręgowany, rączy koń, długiewłosy tylko na końcu ogona; żyje w Afryce albona stepach w dużych stadach, wędrując w poszukiwaniupożywienia, albo w górach w mniejszychstadach; żywi się roślinami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELARSTWO

  ZIELARSTWO — I) nauka o ziołach dostarczającychsurowców używanych w lecznictwieoraz w niektórych gałęziach przemysłu, np.w garbarstwie, barwiarstwie. 2) gałąź gospodarkimająca na celu dostarczanie surowców zielarskichstosowanych w lecznictwie i różnych gałęziachprzemysłu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZEBROID

  ZEBROID — mieszaniec międzygatunkowy powstaływ wyniku skrzyżowania konia z zebrą;jeżeli samcem była zebra, a samicą koń, uzyskujesię z e b r u I ę, w przeciwnym wypadku —z ebrynę ; zebroidy samce są bezpłodne, samice— płodne (w skojarzeniu z samcem zebrą lubz ogierem); zebroidy są większe niż...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELNE ROŚLINY

  ZIELNE ROŚLINY — rośliny o pędach niczdrewniałych,których łodyga trwa tylko jedenokres wegetacyjny, po czym usycha i ginie;rośliny zielne mogą być roczne, dwu- i wieloletnie,czyli byliny. Rośliny jednoroczne stanowią ogromnąwiększość roślin uprawnych, przy czym niektórez nich mają zdolność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZGNILIZNA LIŚCIOWA GOŹDZIKA

  ZGNILIZNA LIŚCIOWA GOŹDZIKA -choroba grzybowa goździka występująca w gruncici w szklarni; przy dużym nasileniu chorobyrośliny giną. O b j a w y : na całej szerokościblaszki liściowej, czasem także na łodygach,powstają miękkie, brunatne plamy, które powyschnięciu stają się błyszczące...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZBROJENIE BETONU

  ZBROJENIE BETONU —wkładki z prętów stalowych.Beton ma dużą wytrzymałośćna ściskanie, natomiast na rozciąganiei zginanie jest małowytrzymały; jeżeli trzeba wykonaćelement betonowy, naktóry będą działały siły gnącei rozciągające, jak np. w belkach,trzeba go wzmocnićwkładkami ze stali...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAŚLAZ WŁÓKNISTY

  ZAŚLAZ WŁÓKNISTY (Abutilon avicennae)— przemysłowa roślina włóknista z rodzinyślazowatych (Malvaceae); uprawiana główniew Chinach, Mandżurii, Związku Radzieckimi Indiach; w Polsce przeprowadza się dopieropróby z jej uprawą. Zaślaz ma małe wymaganiaglebowe i klimatyczne; uprawia się podobniejak...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASKORUPIANIE SIĘ GLEBY

  ZASKORUPIANIE SIĘ GLEBY — tworzeniesię na powierzchni gleb drobnoziarnistych,ubogich w próchnicę i zlewnych, skorupy powstającejnajczęściej pod wpływem ulewnegodeszczu, silnego nasłonecznienia oraz wysuszającegowiatru. Przyczyną zaskorupiania sięgleby może też być uprawa „na mokro” , np.włókowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATOKI PRZYNOSOWE

  ZATOKI PRZYNOSOWE — jamy w kościachczaszki łączące się z jamą nosową; do największychnależą zatoki szczękowe, które są wypełnionepowietrzem, oraz zatoka czołowau przeżuwaczy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASOLENIE GLEBY

  ZASOLENIE GLEBY — nadmierne nagromadzeniesię soli w uprawnej warstwie gleby,wpływające ujemnie na rozwój roślin lub uniemożliwiająceich wegetację; ujemny wpływwywierają na rośliny kwaśne węglany, siarczanyoraz azotany sodu, wapnia i magnezu, a niekiedytakże niektóre inne związki chemiczne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt

Do góry