Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZIELONONÓŻKI

  ZIELONONÓŻKI — rasa kur typu ogólnoużytkowego,wyhodowana w Polsce. Są to kuryśredniej wielkości, ciężar kur w wieku 6 miesięcywynosi 1,3 kg, a kogutów 1,8 kg. Upierzeniezielononóżek jest kuropatwiane. Zausznice orazpoliczki — czerwone. Oczy duże o czerwonopomarańczowejtęczówce, dziób krótki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNOŚĆ

  ZMIENNOŚĆ — w genetyce zjawisko występująceu wszystkich organizmów żywych, polegającena tym, że poszczególne osobniki teg;osamego gatunku, odmiany czy rasy różnią sięmiędzy sobą wykształceniem poszczególn>cbcech. Nie ma dwóch zupełnie do siebie podobnychzwierząt lub dwóch identycznych roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIRAM

  ZIRAM (nazwa zwyczajowa; czyt. ciram) — sólcynkowa kwasu dwuetylodwutiokarbaminowego,działająca grzybobójcze; preparat handlowy wpostaci proszku do zawiesin zawiera najczęściej50% substancji aktywnej: zalecany jest w stężeniu0,15—0,5% substancji aktywnej do zwalczaniazarazy ziemniaczanej, suchej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELONY WYBIEG

  ZIELONY WYBIEG — 1) miejsce przebywaniakoni bezpośrednio przed stanem w zawodach(wyścigi, konkursy); zwykle teren zadarnionyi ogrodzony; 2) zadarniony teren dla matekstadnych, młodzieży i źrebiąt w gospodarstwachprowadzących hodowlę koni, nie tylko służącydla ruchu zwierząt, ale dający także...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNAKOWANIE POLA

  ZNAKOWANIE (zn a c z e n ie ) POLA — wy.znaczanic na powierzchni pola linii lub punktów(przecięć linii), wzdłuż których lub w które następniesieje się lub sadzi rośliny. Znakowanie wykonujesię zwykłym drewnianym znacznikiemopielaczcm z małymi gęsiostópkami itp. p0 wy!równaniu powierzchni pola przed...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJEDNOCZENIE HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH

  ZJEDNOCZENIE HODOWLI ZWIERZĄTZARODOWYCH (ZH Z Z ) — grupa wydzielonychpaństwowych gospodarstw' rolnych, pozostającychpod wspólnym zarządem, którychgłównym celem jest produkcja wysokiej wartościmateriału zarodowego (dla potrzeb krajowychi na eksport), doskonalenie odmian i ras, tworzenienowych linii i prądów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIMNY WYCHÓW CIELĄT

  ZIMNY WYCHÓW CIELĄT — wychów,zwany również tlenowym, polegający na utrzymywaniucieląt stale na świeżym powietrzu.W tym celu buduje się ciełętniki o trzech ścianach,zostawiając jedną ścianę, od strony okólników,prawie zupełnie nie zabudowaną; cielętawiększość dnia spędzają na okólnikach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlewanie drzew

  Zlewanie drzew— sposób przedwiosennegoopryskiwania drzew, gdy jeszcze nie mająliści; ciecz powinna zmoczyć drzewo i spływaćpo nim, dlatego stosuje sic opryskiwanie grubokroplistei obfite.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zimowiska

  Zimowiska — miejsca osłonięte przed ujemnymiwpływami atmosferycznymi (wierzchniawarstwa ziemi, opadłe i zeschnięte liście, resztkiroślin, szczeliny płotów, kory, zakamarki budynkówitp.), gdzie spędzają (nieraz w bardzo licznychskupieniach) mroźne miesiące zimowe roztocze,przylżeńce, pluskwiaki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlewnia rzeki

  Zlewnia rzeki — obszar, z którego wodaspływa do rzeki po powierzchni ziemi i pod ziemią.Zlewnia podziemna może nie pokrywać sięze zlewnią powierzchniową. Granicą zlewni powierzchniowejjest wododział, który przebiegagrzbietami wzniesień, a zlewni podziemnej —-linia przebiegająca po najwyższej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt

Do góry