Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZWIERZĘTA UŻYTKOWE

  ZWIERZĘTA UŻYTKOWE — gatunki lubrasy -+ zwierząt domowych (w szerokim znaczeniu),które dają człowiekowi korzyści naturygospodarczej, w przeciwieństwie do tzw. zwierzątamatorskich, z których chowu korzyić nie macharakteru utylitarnego (użytkowego), np. kanarek,złota rybka, kot angorski, szereg ras...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZKI KUMARYNOWE

  ZWIĄZKI KUMARYNOWE — grupa związkówchemicznych działających zabójczo na gry.zonie przez zmniejszenie krzepliwości ich krwi,wskutek czego lekkie uderzenia lub obrażeniaciała powodują wewnętrzne krwotoki, a następnieśmierć zwierząt; najbardziej skuteczne i popularnepreparaty — to -*Warfarin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNĘDZNIENIE

  ZNĘDZNIENIE — w zootechnice rodzaj -♦zwyrodnienia;następuje wskutek zmiany dotychczasowegośrodowiska na nowe, w którym zwierzętanie mogą się zaaklimatyzować; objawia się m. in.-►skarleniem, zmniejszeniem wydajności, płodnościi odporności na choroby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWÓD

  ZWÓD — część instalacji piorunochronowej,umieszczona wzdłuż najwyższych części chronionegobudynku, która ma zadanie przejmowaniawyładować piorunowych. Przewody łączą zwodyz-♦uziemieniem instalacji i odprowadzają wyładowaniado ziemi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZKI ORGANICZNE

  ZWIĄZKI ORGANICZNE — związki węgla,w których budowie główny zrąb stanowią na ogółwiązania między atomami węgla; ze związkóworganicznych zbudowane są wszystkie żywe organizmy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOOLOGIA

  ZOOLOGIA — nauka o zwierzętach; zajmujesię systematyką świata zwierzęcego oraz badabudowę ciała, sposób rozmnażania się i trybżycia poszczególnych gatunków zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZLODOWACENIE

  ZLODOWACENIE — pokrycie pewnych obszarówZiemi lodowcami z kilkoma nawrotami;w epoce plejstoceńskiej, czyli lodowcowej (-♦stratygraficznatabela), trwającej od 1 min do 10 tys.lat, na kuli ziemskiej nastąpiło bardzo znaczneoziębienie; lodowce powstały najpierw na północy,a następnie przesunęły się ku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIOŁA

  ZIOŁA — 1) pożyteczne dwuliścienne roślinyzielne (z wyjątkiem motylkowych) wchodzącew skład porostu łąkowego; 2) ususzone roślinylecznicze. Zioła zawierają substancje czynne,które decydują o ich wartości i przydatności docelów leczniczych i przemysłowych.Z i o ł a ł ą k i p a s t w i s k należą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmianowanie

  Zmianowanie — następstwo w uprawieokreślonej liczby roślin albo grup roślin dostosowanedo miejscowych warunków przyrodniczych;po ukończeniu jednego cyklu (-►rotacji)zmianowanie rozpoczyna się od nowa. Można jestosować na jednym polu przez szereg kolejnychlat lub w jednym roku na tylu polach, ile...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIOŁOLECZNICTWO

  ZIOŁOLECZNICTWO, f ito te r a p ia — metodaleczenia polegająca na stosowaniu 'ekówpochodzenia roślinnego, do których zalicza siewszelkie przemysłowe przetwory ziołowe orazmieszanki lub pojedyncze surowce. Leki przemysłowesporządzane są w postaci wyciągówroślinnych, o różnym stopniu zagęszczenia; mogąto...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt

Do góry