Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŻAK

  ŻAK — narzędzie do połowu ryb, używanew jeziorach, rzekach i przy brzegach morza*zastawiane w miejscach przepływu ryb; wykonanez ikaniny sieciowej, rozpiętej na kilku kolistegokształtu drewnianych obręczach; na wewnętrznychkrawędziach obręczy rozpiętych jest kilka,stożkowato uformowanych płatów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERCIADŁO WODY

  ZWIERCIADŁO WODY — powierzchnia wodywyznaczona linią przecięcia się wody z brzegamilub ścianami zbiornika; w zbiornikach zamkniętychzwierciadło wody jest zawsze poziome,w ciekach dostosowuje się do spadku cieku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOOMETRIA

  ZOOMETRIA — nauka zajmująca się opisemzwierząt na podstawie ich mierzenia; w zootechnicenajważniejsze znaczenie mają pomiaryliniowe ciała zwierząt oraz pomiary ich ciężaru(ważenie); rzadziej stosuje się mierzenie powierzchnilub objętości (-►biometria).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERCIADŁO WÓD GRUNTOWYCH

  ZWIERCIADŁO WÓD GRUNTOWYCH —górna granica pierwszej pod powierzchnią ziemi,bezciśnieniowej warstwy wody; ponad zwierciadłowód gruntowych podnosi się woda kapilarna(wloskowata) w granicach zasięgu wznoszenia siękapilarnego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOOTECHNIKA

  ZOOTECHNIKA — 1) nauka o chowie i hodowliużytkowych zwierząt domowych (-►zwierzętaużytkowa,-►biotechnika), 2) chów i hodowlaużytkowych zwierząt domowych; opiera się nazasadach ekonomiki, techniki i organizacji produkcji,w przeciwieństwie do chowu i hodowlizwierząt amatorskich. Nazwę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERZĘ

  ZWIERZĘ — organizm żywy o komórkachnieobłonionych, odznacza się cudzożywnością;przeważnie zdolny do samodzielnego poruszaniasię w środowisku; cechuje je reakcja na bodźceświata zewnętrznego i wewnętrznego oraz żywaprzemiana materii; obecnie żyje około milion gatunkówzwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK HODOWCÓW JEDWABNIKÓW

  ZWIĄZEK HODOWCÓW JEDWABNIKÓW— organizacja społeczno-zawodowa hodowcówjedwabników, mająca na celu przedewszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowychswych członków oraz reprezentowanie ich interesówwobec instytucji państwowych. W Polscedziałają trzy wojewódzkie związki hodowcówjedwabników: w Katowicach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

  ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE — gatunkilub rasy —* zwierząt domowych (w szerokim znaczeniu),których chów możliwy jest zasadniczotylko w warunkach gospodarstwa wiejskiegoi które w mniejszym lub większym stopniu niezbędnesą do jego prawidłowego funkcjonowama.Do zwierząt gospodarskich zalicza się przeżuwaczeduże i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki chodowców zwierząt

  Związki chodowców zwierząt  _zrzeszenia o charakterze społecznym hodowcówzwierząt użytkowych i amatorskich mające nacelu doskonalenie pogłowia zwierząt rasowychi ochronę wspólnych interesów' członków związku:w Polsce działają obecnie: Koła Hodowców Bydłaprzy Centralnym Związku Spółdzielni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNAMIĘ

  ZNAMIĘ — górna część słupka kwiatowegoroślin okrytonasiennych; kształt ma bardzo różny;może się składać z jednej lub wielu części; liczbaczęści w znamieniu wskazuje na liczbę owocolistkówtworzących słupek. Podczas zapylaniana znamieniu słupka osiadają ziarnka pyłkui kiełkują w łagiewkę w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt

Do góry