Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CC SA

  You are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work to Remix — to adapt the work to make commercial use of the work Under the following conditions:

  Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ŻYCIE WETERYNARYJNE”

  „ŻYCIE WETERYNARYJNE” — miesięcznikzawodowo-społeczny, organ ZrzeszeniaLekarzy Weterynaryjnych SITR NOT; ukazujesię z przerwami od 38 lat; czasopismo zawierawiadomości: z praktyki weterynaryjnej, z życiaspołeczno-zawodowego, z zagranicznej weterynariioraz kronikę, przegląd prasy i wydawnictw;omawia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻÓŁTACZKA WIRUSOWA BURAKOWA

  ŻÓŁTACZKA WIRUSOWA BURAKOWA —choroba wirusowa buraków, mogąca znacznie obniżyćplon korzeni buraków cukrowych i zmniejszyćplon nasion o połowę; występuje też w dużymnasileniu na burakach ćwikłowych i szpinakuw pobliżu plantacji buraków cukrowych. O b j a wy:czasem dostrzegalne z dala w postaci...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWICE

  ŻYWICE — mieszaniny różnych kwasów, alkoholii fenoli; są to ciała stale lub półstałe, przerżn ie bezpostaciowe, przezroczyste, o cha-JTirtezystycznym połysku i swoistym zapachu,krzepnące w normalnej temperaturze. Dużeilości żywic zawierają sosna, jodła, świerk i modrzew.Pozyskiwanie żywicy odbywa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻÓŁTA MOZAIKA OGÓRKOWA

  ŻÓŁTA MOZAIKA OGÓRKOWA — bardzorozpowszechniona choroba wirusowa, jednaz najgroźniejszych dla ogórków uprawianych podszkłem, porażająca ponadto około 200 gatunkównależących do 30 różnych rodzin (pomidory,szpinak, groch, pietruszka, dalia, wyżlin, cebula,lewkonia). Ob j a w y : na młodych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻNIWIARKA

  ŻNIWIARKA — konną maszyna do zbioruzbóż, która kosi zboże, gromadzi je na pomościea następnie zgarnia na ściernisko pęki zbożawielkości snopa. Maszyna opiera się na dwóchkołach; większe koło jest jednocześnie kołemnapędzającym przyrząd tnący i grabie za pośrednictwemprzekładni zębatych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻUŻEL

  ŻUŻEL — uboczny produkt otrzymywany przywytapianiu surówki w wielkich piecach i przyspalaniu w^la kamiennego oraz koksu.Żuż e l p a l e n i s k o w y zawiera niespaJonecząstki węgla oraz związki siarki i wapnia;związki te zmniejszają wytrzymałość betonui powodują pęcznienie żużla w murze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻUCIE

  ŻUCIE — złożony proces polegający na rozrcieraniu i rozdrabnianiu pokarmu, który jednocześniejest odpowiednio naśliniany. Dostatecznieprzeżuty i naśliniony pokarm zostaje uformowanyw kęs i połknięty. Żucie jest aktem odruchowymdowolnie kontrolowanym, tzn. że w każdejchwili może być przerwane, a kęs...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻNIWIARKO-ŁADOWACZ

  ŻNIWIARKO-ŁADOWACZ — maszyna dościnania roślin zielonych o wysokości do 2 mi jednoczesnego ładowania skoszonej masy naprzyczepę doczepianą za maszyną. U nas stosowanyjest żniwiarko-ładowacz E-062, produkcjiNRD. Motowidło nachyla ścinane rośliny naprzyrząd tnący, taki sam jak w kosiarkach, i wrazz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWICE SYNTETYCZNE

  ŻYWICE SYNTETYCZNE — wielkocząsteczkowesubstancje organiczne będące podstawątworzyw sztucznych; niektóre z nich są stosowanejako tworzywa bez dodatkowych składników.Rozróżniamy żywice: winylowe, akrylowe,fenolaldehydowe, mocznikowe, krzemoorganicznei inne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt

Do góry