Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Aerator

  1. ręczne narzędzie do przewietrzaniagleby, niszczenia skorupy i siewek chwastów.Zbudowane jest z kilku elementów roboczychw kształcie gwiazd wykonanych z blachy lubstal. prętów, obracających się na wspólnej osi.

  2. maszyna służąca do aeracji trawników, którejelementami roboczymi są ostro...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aflatoksyna

  Mikotoksyna o silnym działaniumutagennym i rakotwórczym wytwarzanaprzez różne gat. grzybów z rodzajuAspergillus podczas przechowywania artykułówspoż. i pasz w warunkach wysokiej wilgotności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aeroby, tlenowce

  Organizmy, zwł. drobnoustroje,potrzebujące do swego rozwoju wolnegotlenu. Do tej grupy należy wiele bakteriipożytecznych w roln., np. azotobakter, nitryfikatory,bakterie brodawkowe. Zob. też anaeroby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ablaktacja

  Szczepienie roślin przez nacięcie ipołączenie gałązek dwóch blisko siebie rosnącychdrzew i krzewów (bez oddzielania odrośliny macierzystej). Odcięcia zrazu od roślinymacierzystej dokonuje się dopiero po jegozrośnięciu z podkładką.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agenda 21

  Najważniejszy z dokumentów przyjętych na konferencji „Szczyt Ziemi” wRio de Janeiro w 1992 r., kreślący wizję stanuśrodowiska i ludzkości oraz wyznaczającyzadania globalne w ochr. środ. na wiek XXI.A. 21 zwraca uwagę na wspólnotę losów ludzi i losu przyrody oraz na konieczności zachowania równowagi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aeroponika

  System produkcji roślinnej bezzastosowania środowiska stałego (uprawa ziemna) lub ciekłego (hydroponika). Woda isole miner. są rozpylane bezpośrednio na korzenieroślin w postaci aerozolu. Optymalniewytworzone sztuczne siedlisko pozwala nauzyskiwanie szybkiego wzrostu i rozwojuroślin.

  W szkółkarstwie a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A (niem. anmoorig - przybagienny)

  W gleboznawstwie,dobrze zhumifikowana materiaorg., zakumulowana w miner. części gleby w warunkach hydromorfologicznych. Stosuje siędo poziomu gł. A, np. Aa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNU Free Documentation License

  Material licensed under the current version of the license can be used for any purpose, as long as the use meets certain conditions.

  All previous authors of the work must be attributed. All changes to the work must be logged. All derivative works must be licensed under the same license. The full text of the...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Public Domain Dedication

  No Copyright

  The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

  You can copy, modify, distribute and perform the...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Public Domain Mark 1.0

  No Copyright

  This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights.

  You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. See Other Information below.

  Other...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 198

  praca w formacie txt

Do góry