Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Agroekocenoza

  Zespół typowych dla danegosiedliska gatunków i odmian roślin uprawnychoraz towarzyszących im agrofagów. Zob. też agrobiocenoza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroekologia, ekologia rolnicza

  Nauka badająca współzależności między żywymi organizmamipól uprawnych oraz wpływ na tewspółzależności zmian środowiska wskutekzabiegów mel., agrot., emisji przemysłowych iskażeń komunalnych. Obiektem zainteresowańa. jest zagadnienie wzajemnego dostosowania roślin i środowiska, w celu uzyskania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agramid

  Wolno działający nawóz azotowy(mocznik granulowany pokryty siarką) zawierający 30–33% N. Jego dobowa rozpuszczalność w wodzie wynosi poniżej 15%, tyg. – do25% wag. Powłoczka siarkowa silnie spowalniarozpuszczalność mocznika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRO BIO TEST

  Niezależna organizacja zsiedzibą w Warszawie przeprowadzająca kontrolęgospodarstw ekologicznych w celu wystawieniaim certyfikatu (zaświadczenia) będącegowarunkiem uzyskania atestu ekologicznego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregatowanie

  Zestawianie narzędzi i maszyn uprawowych o jednakowej szer. roboczej w taki sposób, aby w jednym przejeździe wykonaćkilka uprawek, np. kultywator z wałem strunowym i broną; a. ma na celu przyspieszenie uprawy i obniżenie jej kosztów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrobiznes

  Zespolone działania człowiekauczestniczące bezpośrednio lub pośrednio wwytwarzaniu finalnych produktów żywnościowych,począwszy od pozyskania surowcówpierwotnych, na gotowej żywności nastole konsumenta skończywszy. A. obejmuje:

  1) przemysł wytwarzający środki produkcjidla rolnictwa i przemysłu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregaty glebowe (łac. aggregare - gromadzić)

  Gruzełki glebowe – różnego kształtu i wielkościskupienia cząstek glebowych scementowanychsubst. miner. lub organicznymi. A.g.tworzą strukturę gleby, a przez to kształtująwłaściwości fiz., chem. i biol. gleby. A.g. różniąsię sposobem powstawania (naturalny lubw wyniku zabiegów agrot.)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrochemia

  Pojęcie szersze niż chemia rolnicza,obejmujące prócz zagadnień związanych z nawożeniem, także niektóre elementy ochrony roślin i żywienia zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrobiocenoza, agrocenoza

  Specyficzny typbiocenozy wytworzony na terenach użytkowanychrolniczo (pola, łąki, sady), charakteryzującysię z reguły znacznym uproszczeniem podwzględem składu gatunkowego w porównaniuz biocenozą naturalną oraz osłabionymi możliwościamisamoregulacji, z czego wynikapodatność na choroby i inwazje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrobiologia, biologia rolnicza

  Nauka o biol.podstawach uprawy i hodowli roślin orazchowu i hod. zwierząt. Wiąże ona teoretycznebadania w dziedzinie biol. z ich praktycznymzastosowaniem w rolnictwie, w celu zwiększeniaplonów roślin uprawnych i właściwościużytkowych zwierząt hodowlanych. A. zajmujesię m.in. aklimatyzacją roślin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt

Do góry