Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Agrotechnika

  1. ogół zabiegów stosowanychprzy uprawie roli i roślin w celu uzyskaniaobfitych plonów wysokiej jakości. Do zabiegówagrot. należą: uprawa roli, nawożenie,siew i sadzenie, nawadnianie, pielęgnowanie,ochrona roślin, zbiór i przechowywanie ziemiopłodów.Udoskonalenie i właściwe stosowaniea. umożliwia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroklimatologia, klimatologia rolnicza

  Dział klimatologii zajmujący się badaniemwpływu klimatu na rośliny uprawne. Zob. też agroklimat.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrofagi

  Niepożądane organizmy (patogeny,szkodniki i chwasty) szkodliwe dla roślinuprawnych, płodów rolnych oraz zwierząt.Straty powodowane przez a. na świecie wynosząok. 35%, a w Polsce ok. 15%. Straty zależąod rejonu, rośliny żywicielskiej i gat. a. WPolsce przeciętne szkody w plonach roślinuprawnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrolotnictwo, lotnictwo rolnicze

  Lotnictwo świadczące usługi roln. w zakresie ochronyroślin (np. opryskiwanie, zamgławianie), agrotechniki(np. siew, nawożenie) oraz zwalczaniaszkodników leśnych i pożarów lasów. Dozabiegów aparaturą a. nadają się plantacje odużych pow. (ponad 10 ha) pozbawione przeszkódterenowych (linie telef. i energ...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrofenologia, fenologia rolnicza

  Nauka zajmująca się oceną warunków klim. dla potrzebrolnictwa, badaniem związków międzyrozwojem i plonowaniem roślin, pogodą azabiegami agrot., a także określaniem terminówpojawów poszczególnych stadiów rozwojowychszkodnika w powiązaniu z fazamirozwojowymi roślin wskaźnikowych.

  W oparciu o badania a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agromelioracja (gr. agrós - grunt, pole + łac. melioratio - ulepszenie)

  Melioracja agrotechniczna – zabieg uprawowy lub uprawowo--nawożeniowy wykonywany w celu poprawieniaco najmniej na kilka lat niekorzystnychwłaściwości gleb wadliwych. Celem a. jestzagospodarowanie nieużytków oraz obszarówzdewastowanych przez przemysł bądź nadmiernąintensyfikację produkcji roślinnej.

  Do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroekotechnika

  Zespół antropogenicznychzabiegów związanych z uprawą, nawożeniem,pielęgnowaniem, ochroną roślin oraz płodozmianamidostosowany do regionalnych warunków siedliska.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroekomelioracje

  System melioracji rolnychuwzględniający ochronę i rekultywację środowiskaprzyr.-rolniczego. Zob. też agromelioracja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroekosystem

  Najbardziej zantropogenizowany układ ekol. poddany stałemu działaniuagrot. A. różni się od ekosystemów naturalnychtym, że wśród producentów gł. rolę spełniająrośliny uprawne, zaś gł. konsumentamisą: człowiek i zwierzęta gospodarskie, gdytymczasem inni naturalni makrokonsumenci sąw miarę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrochemikalia, chemikalia rolnicze

  Preparaty i subst. chem. stosowane w roln., np. pestycydy,nawozy miner., regulatory wzrosturoślin oraz dodatki paszowe takie jak: konserwantyi detoksykanty ziemiopłodów, koncentraty pasz, premiksy, hormony, antybiotyki paszowe, probiotyki, kokcydiostatyki, antyoksydanty,preparaty enzymatyczne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 279

  praca w formacie txt

Do góry