Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ambona, dostrzegalnia

  Zamaskowane stanowisko umieszczone 3–10 m nad ziemią,przeznaczone do czatowania na zwierzę. A.mogą być otwarte lub obudowane ściankami zchrustu, żerdzi itp. materiałów. A. zapewnia myśliwemu dobrą widoczność oraz dobre warunki strzału.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność biologiczna gleby

  Stopień nasilenia procesów życiowych organizmów glebowych, którego miarą może być:

  1) stopieńrozmnożenia się w glebie drobnoustrojów;

  2) nasilenie oddychania gleby: pobieraniatlenu i wydzielania dwutlenku węgla;

  3) aktywnośćwystępujących w glebie enzymów,zwł. dehydrogenaz i fosfataz;

  4)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amofoska

  Ogólna nazwa nawozów trójskładnikowych(N,P,K) otrzymywanych przez dodanie soli potasowych do fosforanu amonowego.Do tej grupy należy produkowana w Polsce polifoska.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Albedo (łac. albedo - białość)

  Stosunek ilości promieniowania odbitego przez jakąkolwiekpow. do ilości promieniowania padającego nanią. Stopień odbijania promieniowania przezokreśloną pow. zależy od jej rodzaju, barwy iszorstkości, a działanie tych czynników uwarunkowanejest ponadto kątem padania, widmowymskładem promieniowania itd...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amoniakowanie pasz

  Wzbogacanie w azotpasz ubogich w białko, np. wysłodków buraczanych,melasy, suszu z kukurydzy, słomy,przez traktowanie ich wodą amoniakalną lubamoniakiem gazowym. Zawartość azotu wtych paszach wzrasta 2-krotnie, zwiększa sięich pobieranie przez zwierzęta i strawność(o 20%). Zaletą pasz amoniakowanych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Albinizm, bielactwo

  Brak lub niedobór barwników melaninowych u zwierząt, objawiający się białością skóry, włosów lub piór oraz różową barwą tęczówki oka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amonifikacja

  Proces rozkładu azotowychsubst. org. powodujący wydzielanie się amoniaku,zachodzący pod wpływem drobnoustrojów. Dzięki amonifikacji azot z nawozów org.staje się przyswajalny dla roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algicydy

  W ochronie roślin, środki chem. dozwalczania glonów lub hamowania ich rozwoju.A. stosowane są w jeziorach, stawach, ciekachwodnych i rowach mel. Zob. też herbicydy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroturystyka

  Alternatywna forma masowejturystyki typu hotelowego, obejmująca różnegorodzaju usługi, począwszy od zakwaterowania,poprzez częściowe lub całodniowewyżywienie, wędkarstwo, jazdę konną, pouczestnictwo gości w pracach gospodarskich.A. wykorzystuje piękno krajobrazu wiejskiegoi uatrakcyjnia gościom pobyt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  An (antropogeniczny)

  W gleboznawstwie,poziom lub warstwa gleby wytworzona przez człowieka wskutek jego działalności gosp., z wyłączeniem uprawy roli, np. Aan.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt

Do góry