Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Antyfidanty

  Związki chem. hamujące żerowaniefitofaga lub jego czynności rozrodcze,np. zahamowanie składania przez niego jaj,lecz nie zabijające go i nie odstraszające. A.powodują zahamowanie pobierania pożywienia przez owady, co prowadzi do ich śmiercigłodowej. Pod względem chem. są to alkaloidy,glikozydy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antidotum

  Subst. podawana w celu przeciwdziałaniaskutkom zatrucia środkiem ochronyroślin lub inną trucizną. Może być przepisana ipodana tylko przez lekarza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antytranspiranty

  Związki chem. obniżającetranspirację roślin. Do a. należą: hydroksysulfoniany,octan fenylortęciowy, kwas abscysynowy i in. A. wytwarzają na pow. liści cienką warstewkę nieprzepuszczającą pary wodnej, a przepuszczalną dla CO2 i O2.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antraknoza, zgorzel

  Choroba roślin wywołana gł. przez grzyby z rodzaju Colletotrichumi Kabatiella oraz stadia konidialne niektórych workowców. A. objawia się różnej wielkości ciemnymi, często zagłębionymi plamami inekrozami na liściach, łodygach i owocach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antywylegacz

  Preparat z grupy regulatorówwzrostu hamujący rozwój elongacyjny roślin,a stymulujący zwiększanie grubości źdźbeł lubłodyg. A. zapobiega wyleganiu, zmienia pokrój,przyspiesza lub opóźnia zakwitanie,zwiększa wytrzymałość roślin na suszę iprzymrozki. A. jest stosowany w uprawachróżnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anabioza (gr. anabiósis - ożywianie)

  Stan silnego ograniczenia procesów życiowych wniekorzystnych warunkach bytowania, umożliwiającyorganizmom roślinnym i zwierzęcymprzetrwanie. Organizmy w stanie a. są bardzoodporne na szkodliwe wpływy środowiska.Patogeny niektórych chorób (pierwotniaki,bakterie, grzyby) otaczają się grubą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anaeroby, beztlenowce

  Organizmy które mogążyć w środowisku beztlenowym, pozyskującenergię na drodze procesów oksydoredukcyjnych. Do tej grupy należą liczne bakterie (np. drobnoustroje fermentacyjne) i pasożyty jelit (pierwotniaki, robaki). Zob. też aeroby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrowłóknina

  Włóknina polipropylenowaprzeznaczona do płaskiego przykrywania roślinuprawnych, używana zwł. w warzywnictwie,sadownictwie, kwiaciarstwie oraz szkółkarstwieogrodn. i leśnym w celu zapewnieniaroślinom lepszych warunków wzrostu i poprawyich cech jakościowych.

  Zależnie odstruktury i ciężaru a. może być...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /3 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Allochoria

  Rozprzestrzenianie się diaspor dzięki wykorzystaniu sił pochodzenia zewn.;a. może odbywać się pod wpływem grawitacji (barochoria), wiatru (anemochoria), wody (hydrochoria), zwierząt (zoochoria) i ludzi (antropochoria).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akarycydy

  Chem. środki do zwalczania roztoczy,które są szkodnikami roślin uprawnych iproduktów spoż. A. stosowane są gł. do niszczeniajaj i larw przędziorków. Mogą one działaćna jaja letnie lub stadia ruchome szkodników.Nie niszczą jaj zimowych.

  Większość a.należy do związków o wąskim spektrum...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /943

  praca w formacie txt

Do góry